Edukacinė pamoka „Astrida Lindgren. Biografija ir kūryba“ – 5 a kl.

Lapkričio 17 dieną 5 a klasei mokiniams biblioteka paruošė edukacinę pamokėlę apie žymiausią švedų rašytoją Astridą Lindgren.
Bibliotekos vedėja Alma Urbienė pristatė rašytojos biografiją ir kūrybą. A.Lindgren biografija labai įdomi, mokiniai klausėsi susidomėję, sužinojo daug įdomių faktų.
Nemažiau įdomi ir rašytojos kūryba.
Labai smagu buvo sužinoti, kad daugelis vaikų yra skaitę Astridos Lindgren knygas.
Ką sužinojo pamokėlės metu, mokiniai galėjo pasitikrinti atlikdami bibliotekos darbuotojų paruoštas interaktyvias užduotis.

Edukacinė pamoka „Astrida Lindgren. Biografija ir kūryba“ – 5 c kl.

Lapkričio 15 dieną 5 c klasei mokiniams biblioteka paruošė edukacinę pamokėlę apie žymiausią švedų rašytoją Astridą Lindgren.
Bibliotekos vedėja Alma Urbienė pristatė rašytojos biografiją ir kūrybą. A.Lindgren biografija labai įdomi, mokiniai klausėsi susidomėję, sužinojo daug įdomių faktų.
Nemažiau įdomi ir rašytojos kūryba.
Labai smagu buvo sužinoti, kad daugelis vaikų yra skaitę Astridos Lindgren knygas.
Ką sužinojo pamokėlės metu, mokiniai galėjo pasitikrinti atlikdami bibliotekos darbuotojų paruoštas interaktyvias užduotis.

Edukacinė pamoka „Astrida Lindgren. Biografija ir kūryba“ – 5 b kl.

Lapkričio 15 dieną 5 b klasei mokiniams biblioteka paruošė edukacinę pamokėlę apie žymiausią švedų rašytoją Astridą Lindgren.
Bibliotekos vedėja Alma Urbienė pristatė rašytojos biografiją ir kūrybą. A.Lindgren biografija labai įdomi, mokiniai klausėsi susidomėję, sužinojo daug įdomių faktų.
Nemažiau įdomi ir rašytojos kūryba.
Labai smagu buvo sužinoti, kad daugelis vaikų yra skaitę Astridos Lindgren knygas.
Ką sužinojo pamokėlės metu, mokiniai galėjo pasitikrinti atlikdami bibliotekos darbuotojų paruoštas interaktyvias užduotis.

Netradicinė literatūros pamoka aštuntokams bibliotekoje

Trečiadienį, spalio 26 d., aštuntokus (8a, 8b, 8c klases) į netradicinę pamoką pakvietė bibliotekos darbuotojos – Alma Urbienė ir Dalia Šinkevičienė. Jos vedė pamoką apie K. Borutos gyvenimą ir kūrybą. Aštuntokai per literatūros pamokas analizuoja šio rašytojo folklorinį romaną ,,Baltaragio malūnas“. Pirmiausia mokiniai išklausė garso įrašą apie audringą ir maištingą rašytojo gyvenimą, jo indėlį į lietuvių literatūrą, žymiausius kūrinius. Tada bibliotekininkė Dalia pristatė K. Borutos knygas, kurias galima rasti mokyklos bibliotekoje. Po to moksleiviai klausėsi ištraukos iš romano ,,Baltaragio malūnas“. Beklausydami įrašų aštuntokai užsirašinėjo faktus, nes pamokos pabaigoje jų laukė bibliotekininkių sukurta apklausa su interaktyvia ,,Kahoot!“ programėle. Atsakę į klausimus, pasitikrino savo žinias.
Literatūros ir lietuvių kalbos mokytoja Žydrūnė Klungienė

Netradicinė muzikos pamoka bibliotekoje 7 kl. mokiniams

Spalio 19, 25 dienomis 7-ų klasių mokiniai lankėsi bibliotekoje, kurioje vyko edukacinė pamoka „Muzikos kūrinių istorija“. Pamokos metu buvo bandoma atsakyti į klausimus – kas gali padėti geriau suvokti muzikos kūrinį? Ar muzikos istorijos tyrinėjimas gali virsti profesija? Kokia?
Pamokos pradžioje mokiniai diskutavo, kokių žinių ir įgūdžių reikia muzikologams, kad galėtų tinkamai atlikti savo darbą, nurodė, ką veikia muzikologai, kur yra jų darbo vieta, kokia darbo diena. Aptarę iliustracijas, prisiminė muzikologų vedamas laidas ar išleistus leidinius.
Bibliotekos vedėja Alma Urbienė ir bibliotekininkė Dalia Šinkevičienė pademonstravo leidinius, knygas muzikos tematika, muzikos enciklopediją. Su mokiniais aptarė, kokia teksto stilistika, kokia informacija pateikiama aprašuose, ar tekstai lengvai suprantami, kas trukdo suprasti tekstą, ar pateikiama iliustracijų, ar enciklopedijų iliustracijos padeda geriau suvokti tekstą. Taip pat informavo mokinius, kad bibliotekose prieinami muzikos duomenų bazės „Naxos Music Library“ (anglų k.) ištekliai. Šioje duomenų bazėje galima ne tik klausytis muzikos kūrinių ar jų ištraukų, bet ir rasti informacijos apie įvairius muzikos stilius, kūrėjus, susipažinti su muzikos istorija.
Pamokos pabaigoje mokiniai, pavartę savo muzikos vadovėlį, įvardijo, kokius darbus atliko muzikologai, vadovėlio autoriai, kad galėtų mokiniai mokytis iš šios knygos.

Edukacinė pamoka „Mes augame su pasaka“ – 3 c kl.

Spalio 13 d. 3 c kl. mokiniai kartu su mokytoja Rima Viederiene lankėsi bibliotekoje, kurioje vyko edukacinė pamoka „Mes augame su pasaka“.
Pamokos pradžioje, bibliotekininkėms į pagalbą atėjo 5 kl. mokiniai, kurie trečiokams skaitė pasakas. Mokiniai susidomėję ir atidžiai klausėsi penktokų skaitomų pasakų, atsakinėjo į pateiktus klausimus.
Po to, bibliotekos vedėja Alma Urbienė kartu su mokiniais diskutavo iš kur atsirado pasakos, kokios rūšies jos būna, kas sukaupta pasakose, kaip dažniausiai baigiasi pasaka, kodėl nuskriaustieji pasakose dažnai tampa nugalėtojai.
Padiskutavę ėjome prie pasakų lentynos, ten ieškojome įvairių šalių pasakų, nepamiršome lietuvių liaudies  pasakų ir kitų autorinių pasakų, tokių kaip Anderseno, J.Avyžiaus ir kt.
Pamokos pabaigoje pati smagiausia užduotis mokiniams buvo atspėti pasaką ir jos herojus, prisiminti, kaip baigėsi pasaka. Mokiniai atlikdami užduotį, prisiminė daug girdėtų ir skaitytų pasakų.

Edukacinė pamoka „Mes augame su pasaka“ – 3b kl.

Spalio 12 d. 3 b kl. mokiniai lankėsi bibliotekoje, kurioje vyko edukacinė pamoka „Mes augame su pasaka“.
Pamokos pradžioje, bibliotekininkėms į pagalbą atėjo 5 kl. mokiniai, kurie trečiokams skaitė pasakas. Mokiniai susidomėję ir atidžiai klausėsi penktokų skaitomų pasakų, atsakinėjo į pateiktus klausimus.
Po to, bibliotekos vedėja Alma Urbienė ir bibliotekininkė Dalia Šinkevičienė kartu su mokiniais diskutavo iš kur atsirado pasakos, kokios rūšies jos būna, kas sukaupta pasakose, kaip dažniausiai baigiasi pasaka, kodėl nuskriaustieji pasakose dažnai tampa nugalėtojai.
Padiskutavę ėjome prie pasakų lentynos, ten ieškojome įvairių šalių pasakų, nepamiršome lietuvių liaudies  pasakų ir kitų autorinių pasakų, tokių kaip Anderseno, J. Avyžiaus ir kt.

Edukacinė pamoka „Mes augame su pasaka“ – 3 a kl.

Spalio 6 d. 3 a kl.. mokiniai su mokytoja Egle Nemaniene lankėsi bibliotekoje, kurioje vyko edukacinė pamoka „Mes augame su pasaka“.
Pamokos pradžioje, bibliotekininkėms į pagalbą atėjo 5c kl. mokinės Greta Jakubonytė ir Meida Kėželytė, kurios trečiokams skaitė pasakas. Mokiniams labai patiko penktokų sekamos pasakos.
Po to, bibliotekos vedėja Alma Urbienė ir bibliotekininke Dalia Šinkevičienė kartu su mokiniais diskutavo iš kur atsirado pasakos, kokios rūšies jos būna, kas sukaupta pasakose, kaip dažniausiai baigiasi pasaka, kodėl nuskriaustieji pasakose dažnai tampa nugalėtojai.
Padiskutavę ėjome prie pasakų lentynos, ten ieškojome įvairių šalių pasakų, nepamiršome lietuvių liaudies  pasakų ir kitų autorinių pasakų, tokių kaip Anderseno, J. Avyžiaus ir kt.
Pati smagiausia užduotis mokiniams buvo atspėti pasaką ir jos herojus, prisiminti, kaip baigėsi pasaka.

Skaitymo popietė 4c kl. mokiniams „Skaitome 2021 Metų knygą“

Spalio 6 dieną 4 c klasės mokiniai lankėsi bibliotekoje, kur bibliotekos vedėja Alma Urbienė mokiniams priminė apie akcijoje „Metų knygos rinkimai 2021“ dalyvavusias knygas. Trumpai jas pristatė bei paragino knygas skaityti ir ruoštis „Metų knygos“ protmūšiui, kuris vyks lapkričio mėnesį. O bibliotekininkė Dalia Šinkevičienė iš Metų knygos – „Lietuvos valdovai pasakoja vaikams“, mažiesiems skaitytojams skaitė įvairius įdomius faktus apie Lietuvos valdovus.

Smagu buvo girdėti, kad mokiniai prisiminė pernai pristatytas knygas, kai kurie net patys skaitė arba girdėjo apie jas iš savo draugų.

Skaitymo popietė 4a kl. mokiniams „Skaitome 2021 Metų knygą“

Spalio 6 dieną 4 b klasės mokiniai lankėsi bibliotekoje, kur bibliotekos vedėja Alma Urbienė mokiniams priminė apie akcijoje „Metų knygos rinkimai 2021“ dalyvavusias knygas. Trumpai jas pristatė bei paragino knygas skaityti ir ruoštis „Metų knygos“ protmūšiui, kuris vyks lapkričio mėnesį. O bibliotekininkė Dalia Šinkevičienė iš Metų knygos – „Lietuvos valdovai pasakoja vaikams“, mažiesiems skaitytojams skaitė įvairius įdomius faktus apie Lietuvos valdovus.
Smagu buvo girdėti, kad mokiniai prisiminė pernai pristatytas knygas, kai kurie net patys skaitė arba girdėjo apie jas iš savo draugų.