Kirčiavimo pamokos bibliotekoje

Kirčiavimo temos mokiniams vienos iš sudėtingiausių. Kad klasėje išmoktas taisykles galėtų pritaikyti praktiškai, įtvirtintų turimas  žinias ir gebėjimus, įgytų naujų, spalio 18 dieną 7b ir 7c klasės mokiniai rinkosi į pamokas mokyklos bibliotekoje. Čia septintokai sužinojo, kad, norėdami išmokti taisyklingai kirčiuoti, be žodynų, nesvarbu, ar įprastų knygų, ar elektroninių, neišsiverstų. Pirmiausia mokiniai išklausė bibliotekos vedėjos A. Urbienės pasakojimo apie žodynų įvairovę, po to mokytojos padedami aiškinosi, kaip naudotis žodynais, kad jie taptų naudinga priemone mokantis kirčiavimo. Labiausiai mokinius nudžiugino, kad yra elektroninės kirčiuoklės, kurios sukirčiuoja ne tik pavienius žodžius, bet ir sakinius ar net tekstą.
Naujas žinias septintokai galėjo iš karto pritaikyti – atlikti praktinę užduotį. Dirbdami grupėmis ir panaudodami kelis nurodytus žodynus bei kirčiuoklę, mokiniai turėjo sukirčiuoti penkis sakinius. Paaiškėjo, kad naudotis žodynais ne taip ir paprasta, mokiniai suprato, kaip svarbu mokėti abėcėlę, kad žodį galėtų greitai rasti. Be to, teko prisiminti ir kirčiavimo taisykles, nes ne visos žodžių gramatinės formos yra sukirčiuotos žodynuose. Lengviausia ir, žinoma, smagiausia mokiniams buvo naudotis elektronine kirčiuokle. Parašai sakinį tam skirtoje vietoje ir beveik akimirksniu jis sukirčiuojamas. Tačiau ir čia kai kuriems iškilo sunkumų, pasirodo, visus žodžius, priešingai nei mokiniai įpratę, privaloma rašyti lietuviškais rašmenimis, svarbu ilgosios, nosinės raidės, varnelės, kitaip programa nesukirčiuoja visų žodžių.
Taigi, kirčiavimas septintokams nebeturėtų būti „baisus“, kai moki taisykles, žinai, kaip naudotis žodynu ar kirčiuokle.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja A. Stakionienė

Netradicinės istorijos pamokos bibliotekoje „Penktokai ieškojo Biržų istorijos perlų!

Visą savaitę nuo spalio 9 iki 12 d. per istorijos pamokas penktokai bibliotekoje ieškojo žinių apie Biržų pilį, Astravo dvarą, žydus ir karaimus, maldos namus ir piliakalnius Biržų mieste bei krašte. Tarp knygų, enciklopedijų ir žinynų, internetinių resursų pasimesti neleido bibliotekos darbuotoja Alma Urbienė, istorijos mokytoja Rūta Leiputė bei mokytojų padėjėjų komanda. Grupėmis paruošti plakatai buvo pristatyti bendraklasiams, o netrukus vieną kitą galėsite pamatyti ir mokyklos erdvėse!
Istorijos mokytoja Rūta Leiputė

Edukacinė pamoka aštuntokams „Kazys Boruta. Biografija“.

Spalio 5-6 d. mokyklos bibliotekoje vyko 8-tų klasių edukacinė pamoka „Kazys Boruta. Biografija“. Pirmiausia mokiniai išklausė garso įrašą apie laisvos asmenybės audringą ir maištingą gyvenimą, žymiausius kūrinius, indėlį į lietuvių literatūrą, pasižymėjo įdomiausius biografijos faktus. Po įrašo klausymosi bibliotekos vedėja Alma Urbienė pristatė K. Borutos knygas, kurias galima rasti mokyklos bibliotekoje. Pamokos pabaigoje mokiniai įsitvirtino žinias atlikdami bibliotekininkių sukurtą apklausą su interaktyvia „Kahoot!“ programėle.

Literatūros ir lietuvių kalbos mokytoja Jūratė L. Šatienė

Skaitymo popietės 4-ių klasių mokiniams „Skaitome 2022-ųjų Metų knygas“

Spalio 2, 4 dienomis 4-ių klasių mokiniai lankėsi bibliotekoje, kur bibliotekos vedėja Alma Urbienė priminė apie akcijoje „Metų knygos rinkimai 2022“ dalyvavusias knygas. Trumpai jas dar kartą aptarė su mokiniais.
Popietės metu daugiausiai dėmesį skyrė „Metų knygos rinkimai 2022“ vaikų kategorijoje laimėjusiai rašytojos Ežerinytės Ilonos ir  dailininkės Marijos Rubavičiūtės „Tetulė Liu“ knygai. Mokiniams buvo smagu išgirsti rašytojos ir dailininkės knygos pristatymo įrašą. Paklausę šios knygos ištraukos mokiniai atliko kūrybinę užduotį „Svečiuose pas Tetulę Liu“. Gavę 2022-ųjų Metų rinkimuose dalyvavusias visas vaikams skirtas knygas, mokiniai suskubo ruoštis protmūšiui „Metų knygos rinkimai 2022“, kuris vyks lapkričio mėnesį.

Bibliotekos vedėja Alma Urbienė

Informacinių įgūdžių pamoka „Lobių paieška bibliotekoje“

Spalio 3 d. 5a, 5b ir 5c klasės mokiniai per lietuvių kalbos pamokas lankėsi mokyklos bibliotekoje. Bibliotekos darbuotojos A. Urbienė, D.Šinkevičienė ir mokytoja Ž. Klungienė vedė jiems informacinių įgūdžių pamoką „Lobių paieška bibliotekoje“.
Pamokos pradžioje mokiniai prisiminė elgesio bibliotekoje taisykles ir vieningai nusprendė, kad lobis bibliotekoje – tai knygos. Toliau A. Urbienė paaiškino, pagal kokią sistemą knygos bibliotekoje tvarkingai grupuojamos, kaip reikėtų jų ieškoti. Ji išmokė vaikus taisyklingai užrašyti literatūros šaltinį.
Antrojoje pamokos dalyje bibliotekininkė vaikams aprodė gyvai bibliotekos fondus. Ž. Klungienė pristatė lietuvių kalbos žodynus, kuriais mokiniai gali naudotis mokydamiesi gimtosios kalbos. D. Šinkevičienė pateikė praktines užduotis. Mokiniai žaisdami pakartojo abėcėlę ir turėjo išsirinkti knygą pagal savo vardo raidę ir savarankiškai užrašyti tos knygos metriką.
Apmąstydami savo patirtį bibliotekoje, penktokai sakė, kad šią pamoką sužinojo ir išmoko naujų dalykų: pamatė naujų knygų, pasimokė jų ieškoti, taisyklingai užrašyti šaltinį. Kai kurie panoro perskaityti sudominusią knygą.
Lietuvių ir literatūros mokytoja Žydrūnė Klungienė

Netradicinė lietuvių kalbos pamoka septintokams „Informacijos paieškos būdai. Žodynai ir žinynai”

Rugsėjo 19 dieną per ketvirtą, penktą ir šeštą pamokas mokyklos bibliotekoje šurmuliavo 7a, 7b ir 7c klasės  mokiniai. Bibliotekos vedėja A. Urbienė ir bibliotekininkė D. Šinkevičienė kartu su lietuvių kalbos mokytojomis Ž. Klungiene ir A. Stakioniene septintokams vedė netradicinę lietuvių kalbos pamoką „Informacijos paieškos būdai. Žodynai ir žinynai”.
Pradėdamos pamoką mokytojos klausė mokinių, kur ieškotų reikalingos informacijos, kaip aiškintųsi nežinomo žodžio reikšmę. Atsakydami į klausimus, septintokai nurodė keletą šaltinių: daugiausia, žinoma, rinktųsi paiešką internete, klaustų mokytojo, žiūrėtų vadovėlyje,  dalis bandytų ieškoti žodynuose. Taigi, kai kuriems mokiniams jau yra tekę naudotis įvairiais žodynais, tačiau į bibliotekos darbuotojų klausimą, kuo skiriasi žodynas ir žinynas, deja, atsakyti nebuvo lengva. Tad bibliotekininkės pirmiausia septintokams ir paaiškino, kuo skiriasi žodynas ir žinynas, supažindino su mokyklos bibliotekoje esančiais leidiniais, kartu su mokiniais aiškinosi, kaip ieškoti reikiamos informacijos, kaip svarbu mokėti lietuvių kalbos abėcėlę, kad informaciją galima būtų rasti greitai. Be abejo, mokiniams patrauklesnis informacijos ieškojimas interneto platybėse, todėl, kad nepaklystų interneto tinklalapių gausoje ir gebėtų atsakingai naudotis šiuolaikinių technologijų teikiamomis galimybėmis, septintokai susipažino ir su populiariausiais elektroniniais informacijos šaltiniais.
Išklausę aiškinimo, mokiniai turėjo galimybę žinias pritaikyti praktiškai – septintokams reikėjo savarankiškai rasti, kokiame žodyne ar žinyne ieškoti nurodytos informacijos, glaustai ją užrašyti, nurodyti šaltinį. Mokiniai dirbo aktyviai, susidomėję, vieniems sekėsi labai gerai, kitiems prireikė ir mokytojų, ir bibliotekininkių pagalbos. Pamokos pabaigoje septintokai kartu su mokytojomis aptarė, kas buvo sunku, ko trūko, kad užduotis būtų atlikta gerai ir laiku.
Pamokoje mokiniai pagilino žinias, kur ir kokiais būdais ieškoti įvairiems mokymo dalykams reikalingos informacijos, suvokė, kad, norint pasiekti rezultatą, svarbu įdėmiai klausyti, produktyviai išnaudoti, planuoti laiką, skirtą užduočiai atlikti, tobulinti mokėjimo mokytis įgūdžius.

Lietuvių ir literatūros mokytoja Aurelija Stakionienė

Skaitymo rytmečiai 3-ių klasių mokiniams „Skaitome 2022-ųjų Metų knygas“

Skaitymo rytmečiai 3-ių klasių mokiniams „Skaitome 2022-ųjų Metų knygas“
Rugsėjo 14, 15, 18 dienomis 3-ių klasių mokiniai lankėsi bibliotekoje, kur bibliotekininkės priminė apie akcijoje „Metų knygos rinkimai 2022“ dalyvavusias knygas. Trumpai jas pristatė bei paragino knygas skaityti. Paklausę Evelinos Daciūtės istorijos „Pasakojimas apie katiną ir tulpę“ ir Kotrynos Zylės pasakojimo „Geriausia diena“ bei gavę 2022-ųjų Metų rinkimuose dalyvavusias visas vaikams skirtas knygas, mokiniai suskubo ruoštis protmūšiui „Metų knygos rinkimai 2022“, kuris vyks lapkričio mėnesį.

INTEGRUOTOS IT PAMOKOS „LITERATŪROS ŠALTINIŲ RAŠYMAS. – 5 kl, 10 kl.

Gegužės 16 ir 18 dienomis 5-ų kl. mokiniams vyko integruotos IT pamokos „Literatūros šaltinių rašymas“, kurias organizavo mokytoja E. Kulbienė ir bibliotekos vedėja A. Urbienė.

Penktokams IT pamoka prasidėjo bibliotekoje, bibliotekos vedėja A. Urbienė aptarė leidinių lentynose tvarką, paaiškino, kaip greitai rasti ieškomų knygų. Papasakojo, kas yra literatūros šaltinių sąrašas, kas jį sudaro bei kaip juos reikia sudaryti, kai knygos autorius yra vienas ar keturi ir daugiau, kaip užrašyti internetinį šaltinį, kas yra knygos ISBN ir kur jį rasti, kokią dar informaciją apie rašytinį šaltinį sąraše turime įrašyti.

Užsirašę daug naujos informacijos mokiniai grįžo į kompiuterių klasę – remdamiesi užduoties kriterijais kūrė penkių rašytinių šaltinių ir vieno internetinio šaltinio sąrašą. Įgytą patirtį galės pritaikyti rengdami tiriamųjų darbų pristatymą.

Gegužės 18 d. dešimtokams pirma IT pamokos dalis vyko bibliotekoje tema „Dalykinė rodyklė“, kur jos vedėja Alma Urbienė supažindino su pagalbinės rodyklės sąvoka, atsiradimo istorija, pagal kokius požymius rodyklės skirstomos į rūšis, kokia jų paskirtis. Mokiniai, vartydami knygas, įsitikino rodyklių nauda. IT pamokoje Word programa kūrė terminų rodykles.

IT mokytoja E. Kulbienė

 

Edukacinė pamoka „Senoji rankraštinė knyga“

Kovo 6, 9, 15 dienomis 6-ų klasių mokiniams lietuvių kalbos ir literatūros pamokos vyko bibliotekoje. Pamokų tikslas – prisiminti knygos kelią, susipažinti, kokios buvo senosios rankraštinės knygos ir kaip jos buvo sudarinėjamos, pakartoti faktus apie pirmąją lietuvišką knygą.
Mokiniai prisiminė svarbias kovo mėnesio datas, pastebėjo, kad kovo mėn. ypatingas, vyko Lietuvių kalbos dienos, šventėme knygnešių dieną bei Poezijos dieną.
Šeštokai klausė pasakojimo apie rankraštinę-senąją knygą. Žiūrėdami dokumentinį filmą mokinai atsakinėjo į bibliotekininkių paruoštus klausimus. Nagrinėjo ir diskutavo, kaip buvo rašoma senoji knyga, kuo ji išsiskiria iš dabartinių knygų. Prisiminė pirmąją lietuvišką knygą „Katekizmą“, išsiaiškino, kur ir kaip „Katekizmas“ saugomas dabar, kokių sąlygų reikia laikant senovines knygas.
Mokinai atliko praktinę užduotį: eksponuojamoje knygnešio dienos parodoje „Laiko dulkes nupūtus nuo senų lietuviškų leidinių“ ieškojo seniausios bibliotekoje esančios knygos – grožinės literatūros bei vadovėlio. Suskaičiavo, kiek jų bibliotekoje yra. Mokiniai su lietuvių kalbos ir literatūros mokytojomis Žydrūne  Klungiene ir Emilija Blaškevičiūte diskutavo, kuo jos skiriasi nuo dokumentiniame pasakojime matytų knygų.

Mokyklos bibliotekininkės A.Urbienė, D.Šinkevičienė