8b kl. dalyvauja projekte „Medijų raštingumo stiprinimas bendruomenėse: kritinį mąstymą ugdykime kartu!“

2024 m. vasario 29 d. 8 b kl. mokiniai sudalyvavo bibliotekai skirtame  projekte „Medijų raštingumo stiprinimas bendruomenėse: kritinį mąstymą ugdykime kartu!“.

Pasirinkome temą:  „Kaip atpažinti dezinformaciją“,  nes, pasak mokinių, šiais laikais yra sunku atskirti tiesą nuo melagienų dėl didelio informacijos kiekio. Todėl galima pačiam to nežinant ne tik padėti skleisti dezinformaciją, bet ir nukentėti. Mokiniai pasidalino savo asmenine, šeimos patirtimi ir pasidžiaugė, kad iki šiol niekas rimtai nenukentėjo ar nesukėlė problemų kitiems. Visgi net išklausius informaciją ir atlikus užduotis mokiniams ne iškarto pavyko teisingai atsakyti į visus apklausos klausimus.

8b kl. vadovė Inga Šafranauskienė

Mokyklos biblioteka dalyvavo projekte „Medijų raštingumo stiprinimas bendruomenėse: kritinį mąstymą ugdykime kartu!”

Mokyklos biblioteka dalyvavo projekte „Medijų raštingumo stiprinimas bendruomenėse: kritinį mąstymą ugdykime kartu!”
Vasario mėn. mokyklos biblioteka pakvietė 1-ų kl. mokinius sudalyvauti bibliotekai skirtame projekte „Medijų raštingumo stiprinimas bendruomenėse: kritinį mąstymą ugdykime kartu!“ Pasirinkome temą: „Saugus elgesys internete“.
Pirmiausia su mokiniais padiskutavome, ką jie veikia su išmaniaisiais įrenginiais: telefonais, planšetėmis, kompiuteriais, su kuo bendrauja žaidimuose bei su kuo susirašinėja žinutėmis ir kokia informacija dalinasi. Analizavome, ką mokiniai darytų, jei užkalbintų nepažįstami žmonės gatvėje ir internete. Paminėjome, kodėl negalima skelbti tam tikrų duomenų visiems, ypač nepažįstamiems žmonėms.
Pasižiūrėję vaizdo medžiagą ir pasiklausę bibliotekos vedėjos, mokiniai išsiaiškino, kas yra asmeninė ir neasmeninė informacija. Jie nusprendė, ką galima skelbti internete, sakyti nepažįstamiems žmonėms, draugams.
Mokiniai atliko praktinę veiklą – žaidė interaktyvų žaidimą ir įtvirtinto įgytas žinias, grupuodami asmeninę ir neasmeninę informaciją. Paskutiniame žaidime buvo aptartos įvairios situacijos.
Prie šio bibliotekos projekto prisijungė ir kartu dalyvavo 4c kl., 5b kl., 3b kl., 6c kl. 7c kl., 8 b kl. mokiniai ir jų klasės vadovai. Buvo nagrinėjamos įvairios temos: „Kaip atpažinti dezinformaciją“, „Asmens duomenų apsauga ir privatumas“.
Bibliotekos vedėja Alma Urbienė

3b kl. dalyvauja projekte „Medijų raštingumo stiprinimas bendruomenėse: kritinį mąstymą ugdykime kartu!“

Mokyklos biblioteka 2024 m. vasario 27 d. pakvietė 3 b kl. mokinius sudalyvauti bibliotekai skirtame  projekte „Medijų raštingumo stiprinimas bendruomenėse: kritinį mąstymą ugdykime kartu!“. Pasirinkome temą:  „Asmens duomenų apsauga ir privatumas“.

Pamokoje naudojantis pateiktomis skaidrėmis „Saugok savo asmens duomenis“, diskutavome, kokius asmens duomenis reikia saugoti ir nuo ko; praktiniais užsiėmimais grupėmis atlikome užduotį: suskirstė, kurią informaciją galime atskleisti tik artimiesiems, o kurią ir draugams. Peržiūrėję filmuką „Pačiupk bananą“, su vaikais aptarkite filmuką, ar visi suprato jo mintį. – Kas blogo nutiko? – Ką (veikėjas) padarė netinkamai? – Ką daryti dabar, kaip ištaisyti klaidą? – Ko šis filmukas mokina? Svarbi filmuko mintis: kad ir kas internete negero nutiktų, reikia pasakyti tėveliams ar kitiems šalia esantiems suaugusiems, nes tik jie gali padėti. Taip pat, prieš parsisiunčiant naują žaidimą reikia atsiklausti tėvų, pagalvoti, prieš ką nors nematyta paspaudžiant internete (žaidimuose). Įtvirtinimui žaidėme interaktyvius žaidimus: rūšiavome asmeninę ir neasmeninę informaciją, suskirstėme, kurią informaciją galime atskleisti tik artimiesiems, o kurią ir žaidimų draugams, kokia informacija dalintis, kokia – ne.

Refleksijai:  Pasižadėjimai

  • Savo informaciją saugoti ir pasisakyti tik artimiausiems žmonėms.
  • Pasisakyti mokytojams ir tėvams, jeigu internete ar žaidimuose nutinka kažkas negero.

Pardinių klasių mokytoja Daiva Petrulienė

Integruota IT pamoka su biblioteka penktokams „Ką atskleidžia liaudies atmintis?“

Sausio mėn. penktokams bibliotekoje buvo skirta literatūros pamoka apie tautosaką. Tęsiant susipažinimą apie smulkiąją tautosaką vasario 26 d. penktų klasių mokiniams vyko integruota IT pamoka su biblioteka „Ką atskleidžia liaudies atmintis (patarlės, priežodžiai, mįslės, minklės, garsų pamėgdžiojimai)?“

Bibliotekos vedėja Alma Urbienė priminė mokiniams apie smulkiosios tautosakos žanrus: ne tik apie mįsles, patarles, priežodžius, skaičiuotes, bet ir erzinimus, anekdotus, keiksmus, prietarus. Po trumpo priminimo laukė praktinė bibliotekos ir IT pamokos užduotis. Bibliotekininkės parengė mokiniams knygas, iš kurių jie turėjo išrinkti nurodyto žanro pavyzdžius bei užsirašyti informacijos šaltinį. Užsirašę reikiamą informaciją mokiniai išskubėjo atlikti IT užduotį, kur turėjo panaudoti puslapio maketavimą bei teksto formatavimą.

Bibliotekos vedėja Alma Urbienė ir IT mokytoja Eglė Kulbienė

 

1b kl. dalyvauja projekte „Medijų raštingumo stiprinimas bendruomenėse: kritinį mąstymą ugdykime kartu!“

Mokyklos biblioteka pakvietė 1 b kl. mokinius sudalyvauti bibliotekai skirtame  projekte „Medijų raštingumo stiprinimas bendruomenėse: kritinį mąstymą ugdykime kartu!“. Pasirinkome temą:  „Saugus elgesys internete“.
Pirmiausia su mokiniais padiskutavome  ką jie  veikia su išmaniaisiais įrenginiais – telefonais, planšetėmis, kompiuteriais, su kuo bendrauji žaidimuose bei su kuo susirašinėji žinutėmis ir kokia informacija dalinasi. Analizavome  ką mokiniai darytų, jei užkalbintų nepažįstami žmonės gatvėje ir internete. Paminėjome kodėl negalima skelbti tam tikrų duomenų visiems, ypač nepažįstamiems žmonėms.
Pasižiūrėję vaizdo medžiagą ir pasiklausę bibliotekos vedėjos  mokiniai išsiaiškino kas yra asmeninė  ir neasmeninė informacija. Ką galima skelbti internete, sakyti nepažįstamiems žmonėms, draugams.
Praktinėje veikloje, mokiniai, interaktyviame žaidime,  įtvirtinto įgytas žinias, grupuodami asmeninę ir neasmeninę informaciją. Pabaigos žaidime buvo aptartos įvairios situacijos.

Bibliotekos vedėja Alma Urbienė

 

1c kl. dalyvauja projekte „Medijų raštingumo stiprinimas bendruomenėse: kritinį mąstymą ugdykime kartu!“

Vasario 12 d. mokyklos biblioteka pakvietė 1 c kl. mokinius sudalyvauti bibliotekai skirtame  projekte „Medijų raštingumo stiprinimas bendruomenėse: kritinį mąstymą ugdykime kartu!“. Pasirinkome temą:  „Saugus elgesys internete“.
Iš pradžių su mokiniais padiskutavome  ką jie  veikia su išmaniaisiais įrenginiais – telefonais, planšetėmis, kompiuteriais, su kuo bendrauji žaidimuose bei su kuo susirašinėji žinutėmis ir kokia informacija dalinasi. Analizavome  ką mokiniai darytų, jei užkalbintų nepažįstami žmonės gatvėje ir internete. Paminėjome kodėl negalima skelbti tam tikrų duomenų visiems, ypač nepažįstamiems žmonėms.
Pasižiūrėję vaizdo medžiagą ir pasiklausę bibliotekos vedėjos  mokiniai išsiaiškino kas yra asmeninė  ir neasmeninė informacija. Ką galima skelbti internete, sakyti nepažįstamiems žmonėms, draugams.
Praktinėje veikloje, mokiniai, interaktyviame žaidime,  įtvirtinto įgytas žinias, grupuodami asmeninę ir neasmeninę informaciją. Pabaigos žaidime buvo aptartos įvairios situacijos.

Bibliotekos vedėja Alma Urbienė

5b kl. dalyvauja projekte „Medijų raštingumo stiprinimas bendruomenėse: kritinį mąstymą ugdykime kartu!“

Vasario 12d., biblioteka, 5b kl. mokinius pakvietė sudalyvauti bibliotekai skirtame  projekte „Medijų raštingumo stiprinimas bendruomenėse: kritinį mąstymą ugdykime kartu!“. Pasirinkome temą:  „Saugus elgesys internete“.

Mokiniai užsiėmimo metu aktyviai atsakinėjo į pateiktus klausimus apie saugų elgesį internete. Dauguma mokinių jau žinojo kaip reikia saugiai bendrauti internete, kokią informaciją galima atskleisti, o kokią informaciją viešinti nesaugu. Mokiniams labai patiko praktinė užduotis. Jie aptarinėjo situacijas, diskutavo. Buvo dvi situacijos (patyčios ir įrašų platinimas internete) kur mokinai sužinojo kaip reikėtų elgtis tokiose situacijose, ko negalima daryti.

Informacija buvo naudinga, nes mokiniai pasitikrino ką jau žinojo apie saugų elgesį ir ar moka saugiai ir pagarbiai bendrauti internete.

Bibliotekininkė ir klasės vadovė Dalia Šinkevičienė

 

 

1a kl. dalyvauja projekte „Medijų raštingumo stiprinimas bendruomenėse: kritinį mąstymą ugdykime kartu!“

Mokyklos biblioteka pakvietė 1 a kl. mokinius sudalyvauti bibliotekai skirtame  projekte „Medijų raštingumo stiprinimas bendruomenėse: kritinį mąstymą ugdykime kartu!“. Pasirinkome temą:  „Saugus elgesys internete“.
Pirmiausia su mokiniais padiskutavome  ką jie  veikia su išmaniaisiais įrenginiais – telefonais, planšetėmis, kompiuteriais, su kuo bendrauji žaidimuose bei su kuo susirašinėji žinutėmis ir kokia informacija dalinasi. Analizavome  ką mokiniai darytų, jei užkalbintų nepažįstami žmonės gatvėje ir internete? Paminėjome kodėl negalima skelbti tam tikrų duomenų visiems, ypač nepažįstamiems žmonėms.
Pasižiūrėję vaizdo medžiagą ir pasiklausę bibliotekos vedėjos  mokiniai išsiaiškino kas yra asmeninė  ir neasmeninė informacija. Ką galima skelbti internete, sakyti nepažįstamiems žmonėms, draugams. Praktinėje veikloje, mokiniai, interaktyviame žaidime,  įtvirtinto įgytas žinias, grupuodami asmeninę ir neasmeninę informaciją. Pabaigos žaidime buvo aptartos įvairios situacijos.

Bibliotekos vedėja Alma Urbienė

4 c kl. dalyvauja projekte „Medijų raštingumo stiprinimas bendruomenėse: kritinį mąstymą ugdykime kartu!“

4 c kl. mokiniai dalyvauja bibliotekai skirtame  projekte „Medijų raštingumo stiprinimas bendruomenėse: kritinį mąstymą ugdykime kartu!“
Pasirinkome temą:  Asmens duomenų apsauga ir privatumas
Išsiaiškinę, kas yra asmeninė  ir neasmeninė informacija,  mokiniai sugrupavo teiginius interaktyvioje lentoje. Pateikė pavyzdžių. Sužinojo kad visą informaciją atskleisti tėvams, mažiau draugams, mažiausiai būrelių, gimtadienių draugams ir kt.  Pateikė pavyzdžių kokią informaciją galima dalinti. Sugrupavo teiginius lentoje.
Mokiniai žiūrėjo ir aptarė filmus “Pačiupk bananą”, “Kad kompiuteris netaptų priešu” .
Toliau pateikiau jų mėgstamų žaidimų “Fifa”, “Among” “Robloks” skrajučių ir įvardijome jų grėsmes ir galimybes.
Mokiniai aptarė kokie gali būti susitarimai šeimoje, pasakė pasižadėjimą savo informaciją saugoti.
Pasitikrinimui kiekvienas atliko testą “Ar saugu internete?“ ir pažaidėme žaidimą “Apuoko pamokėlė”, kur mokiniai turėjo atrinkti teisingą įvykių seką.
Pavyko ir vaikams patiko.

4 c kl. mokytoja Rima Viederienė

 

Tautosakos lobiai bibliotekoje – 5 kl.

Sausio 25 d. penktokams bibliotekoje buvo skirta pamoka apie tautosaką. Bibliotekininkė A. Urbienė supažindino mokinius su smulkiosios tautosakos žanrais. O jų išties daug: ne tik mįslės, patarlės ar skaičiuotės, bet ir erzinimai, anekdotai, keiksmai, prietarai. Po teorinio supažindinimo laukė praktinė užduotis. Bibliotekininkė davė mokiniams knygų, iš kurių jie turėjo išrinkti nurodyto žanro pavyzdžių ir raiškiai juos perskaityti. Mokytoja Ž. Klungienė pamokė, kaip reikėtų raiškiai sakyti skirtingus smulkiosios tautosakos kūrinėlius. Ji prašė vaikų daryti išvadą, apie ką daugiausiai kalba smulkioji tautosaka. Mokiniai pastebėjo, kad šiuose kūriniuose dažniausiai minimas žmogus, namai, šeima, darbas, augalai, – visa tai, kas lietuviui nuo seno buvo brangu.

Lietuvių liaudies kūryba penktokams pasirodė ir įdomi, ir keistoka, ir linksma.

Bibliotekos vedėja A. Urbienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Ž. Klungienė