Aktyvieji mokymo metodai

Bibliotekoje yra literatūra:

 1. Aktyvaus mokymosi metodai: mokytojo knyga / [vertė Vitalija Lepeškienė]. – Vilnius : Garnelis, 1998 (Vilnius : Vilspa). – 148, [4] p. – (Švietimas Lietuvos ateičiai). – Versta iš: Teachers’ guide to active learning methods. : Education Development Center, 1996. – Bibliogr.: p. [150]. – ISBN 9986-9205-3-1 : 8.00
 2. Aktyvių mokymosi metodų taikymas:. Sėkmės istorija [Elektroninis išteklius] / Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra ; sudarė Gražvydas Kazakevičius, Laima Gudaitė, Jelizaveta Tumlovskaja, Snieguolė Vaičekauskienė, Jurgita Maslauskaitė ; filmavo Algis Želvys, Romualdas Tvarkūnas. – Vilnius : [Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra], 2009. – elektron. opt. diskai (DVD ; 12 cm. – (Į pagalbą mokyklai). – Antr. iš disko etiketės. – Elektron. opt. diskai ir priedai sudėti į aplankus (30 x 22 cm). – Sistemos reikalavimai: Windows Media Player. – ISBN 978-9955-788-06-5

Kitos naudingos nuorodos:

 1. Aktyvaus mokymosi metodai:  http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/pagrindinis/kompetenciju-ugdymo-praktika/aktyvaus-mokymo-ir-mokymosi-metodai-ir-ju-taikymo-pavyzdziai/aktyvaus-mokymosi-metodu-aprasymas/
 2. Aktyvūs mokymo metodai: https://jturistai.kaunas.lm.lt/downloads/info_bankas/kita/aktyvus_metodai.pdf
 3. Mano metodai: http://santaros.lt/wp-content/uploads/2014/08/metodu-aprasai-2010-04-01.pdf
 4. Aktyvūs muzikos mokymo metodai:  http://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/mddb/Meninis%20ugdymas/Muzika/Aktyv%C5%ABs%20muzikos%20mokymo%20metodai.pdf
 5. Netradiciniai (o gal tradiciniai?) pamokos metodai.  http://geografija.lt/2009/11/netradiciniai-pamokos-metodai/
 6. Aktyvūs mokymosi metodai: https://www.youtube.com/watch?v=tew4PqWfsCU
 7. Darbas poromis matematikos pamokose. http://dauksos.lt/wp-content/uploads/2014/06/Matematikos-pamokos-kitaip_Vilma-Viteniene.pdf
 8. Aktyvieji mokymo metodai fizikos pamokoje. http://www.birzai.rvb.lt/index.php?lang=lt
 9. Metodikos rinkinys mokytojui/ klasės vadovui ,, Debatų metodikos integravimas į formaliojo švietimo sistemą” http://www.debate.lt/uploads/File/DOKUMENTAI/2013/Debatu-knyga-internet.pdf
 10. Didaktinis etikos pamokos skirtas žaidimas „Mano pasirinkimas“ 9–12 (I–IV gimnazijos) klasėms http://www.upc.smm.lt/naujienos/etika/mano-pasirinkimas.php