Rekomenduojame

 Skaityk ne tam, kad prieštarautum ar neigtum, ne tam, kad aklai priimtum, ir ne tam, kad rastum temą pokalbiui, bet kad mąstytum ir samprotautum. (F. Bekonas)

 

Literatūros kūriniai, įtraukti į 2016 m. patvirtintas naujas

Lietuvių kalbos pradinio ir Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąsias programas

PROGRAMINĖ LITERATŪRA 1- 2 KLASEI

 1. Bisset D. Aukštyn kojom.
 2. Degutytė J. Pelėdžiuko sapnas.
 3. Kasparavičius K. Trumpos istorijos (ar kitas pasirinktas kūrinys).
 4. Mašiotas P. Kai aš mažas buvau.
 5. Mašiotas P. Pajūriais pamariais.
 6. Matutis A.Pasirinkti eilėraščiai.
 7. Pasirinkti padavimai (atitinkamo etnografinio regiono).
 8. Pasirinktos pasakos apie gyvūnus ir buitinės pasakos (pvz. iš knygos Gulbė karaliaus pati).
 9. Preussler O. Vaiduokliukas (ar kitas pasirinktas kūrinys).
 10. Rodari G. Džipas televizoriuje.
 11. Rodari G. Pasakos telefonu
 12. Skučaitė R. Pasirinkti eilėraščiai.
 13. Tamulaitis V. Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai.
 14. Vytė Nemunėlis. Pasirinkti eilėraščiai.

PROGRAMINĖ LITERATŪRA 3-4 KLASEI

 1. Degutytė J. Nepalik manęs.
 2. Degutytė J. Pasirinkti eilėraščiai.
 3. Geda S. Pasirinkti eilėraščiai.
 4. Gutauskas L. Pasirinktos pasakos, pasirinkti eilėraščiai.
 5. H. K. Andersenas. Bjaurusis ančiukas.
 6. Lindgren A. Emilis iš Lionebergos.
 7. Lindgren A. Pepė Ilgakojinė.
 8. Martinaitis M. Pelenų antelė.
 9. Nöstlinger Ch. Ateina šuo!
 10. Nöstlinger Ch. Nykštukas galvoje.
 11. Pasirinktos sakmės (pvz., iš knygos Sužeistas vėjas).
 12. Pasirinktos stebuklų pasakos (pvz., iš knygos Gulbė karaliaus pati).
 13. Saja K. Ei, slėpkitės!
 14. Vaičiulaitis A. Pasirinkta pasaka.
 15. Vainilaitis M. Bruknelė.
 16. Vilimaitė B. Pasirinktas apsakymas.
 17. Žilinskaitė V. Kelionė į Tandadriką (ar kitas pasirinktas kūrinys).

PRIVALOMOS PERSKAITYTI KNYGOS 5 KLASEI

 1. Černiauskas R. Slieko pasaka.
 2. Lindgren A. Rasmusas Klajūnas ( arba kitas pasirinktas autorės kūrinys).
 3. Twain M. Tomo Sojerio nuotykiai.
 4. Vilė Vėl. Kaip mes išgarsėjome.

REKOMENDUOJAMOS PERSKAITYTI KNYGOS 5 KLASEI

 1. Biliūnas J. Joniukas.
 2. Biliūnas J. Kūdikystės sapnai.
 3. Boruta K. Jurgio Paketurio klajonės
 4. Čiurlionienė-Kymantaitė S. Dvylika brolių, juodvarniais laksčiusių
 5. Dautartas V. Žydrieji jungos
 6. De Jong M. Gandralizdis ant stogo.
 7. Degutytė J. Šaltinėlis
 8. Dickens Ch. Oliverio Tvisto nuotykiai.
 9. Erlickas J. Bilietas iš dangaus arba Erlickas J. Bobutė iš Paryžiaus (pasirinkti eilėraščiai).
 10. Giedrius A.Tautos pasakos.
 11. Giedrius A. Sutemų šnekos.
 12. Gudonytė K. Ida iš šešėlių sodo.
 13. Gulbė karaliaus pati: lietuvių liaudies pasakos
 14. Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka (pasirinkti tautosakos kūrinių pavyzdžiai).
 15. Landsbergis V. V. Arklio Dominyko meilė.
 16. Landsbergis V. V. Obuolių pasakos.
 17. Landsbergis V. V. Rudnosiuko istorijos.
 18. Lietuviškos pasakos
 19. Lindgren A. Ronja plėšiko duktė.
 20. Milosz O. Lietuviškos pasakos
 21. Morkūnas G. Grįžimo istorija.
 22. Morkūnas G. Vasara su katšuniu.
 23. Negirdėtos neregėtos pasakos
 24. Rimšas R. Ne Karibų kruizas.
 25. Saja K. Būrimas obuolio sėklom.
 26. Saja K. Vėjo pamušalas.
 27. Skučaitė R. Žaidžiu lietuvišku žodžiu
 28. Spalis R. Gatvės berniuko nuotykiai.
 29. Stebuklingas žodis: lietuvių liaudies pasakos
 30. Stevenson R. L. Lobių sala.
 31. Vaičiulaitis A. Pasakos.
 32. Vaildas O. Laimingasis princas.
 33. Valančius M. Mikė Melagėlis.
 34. Vilimaitė B. Čiuožyklos muzika
 35. Zobarskas S. Ganyklų vaikai.

PRIVALOMOS PERSKAITYTI KNYGOS 6 KLASEI

 1. Marshall A. Aš moku šokinėti per balas.
 2. Sruoga B. Giesmė apie Gediminą.
 3. Tolkien J. R. R. Hobitas, arba Ten ir Atgal.

REKOMENDUOJAMOS PERSKAITYTI KNYGOS 6 KLASEI

 1. Babbitt N. Amžinieji Takiai.
 2. Burnett F. H. Paslaptingas sodas.
 3. Caroll L. Alisa stebuklų šalyje.
 4. Černiauskaitė L. S. Žiema, kai gimė Pašiauštaplunksnis.
 5. De Amici E. Širdis.
 6. DiCamillo K. Nepaprasta Edvardo Tiuleino kelionė.
 7. Donnelly E. Sudie, seneli, ištariau aš tyliai.
 8. Kadaise ir akmenys augo: lietuvių etiologinės sakmės.
 9. Kai milžinai gyveno: padavimai apie miestus, ežerus, kalnus, akmenis.
 10. Korčakas J. Karalius Motiejukas Pirmasis
 11. Lagerliof S. Stebuklingosios Nilso kelionės.
 12. Lewis C. S. Narnijos kronikos. Liūtas, burtininkė ir drabužių spinta
 13. Lindgren A. Broliai Liūtaširdžiai.
 14. Lindgren A. Mijo, mano Mijo.
 15. Montgomery L. M. Anė iš Žaliastogių.
 16. Morkūnas G. Blusyno pasakojimai
 17. Paterson K. Kaip ir žvaigždės.
 18. Paterson K. Smarkuolė Gilė Hopkins.
 19. Paterson K. Tiltas į Terabitiją.
 20. Pearce P. Tomo vidurnakčio parkas.
 21. Porter E. H. Poliana.
 22. Ramonas A. Vilniaus legendos.
 23. Spyri J. Heida.
 24. Šatrijos Ragana. Lietuvos senovės istorijos pasakos.
 25. Vilimaitė B. Užpustytas traukinys.
 26. Vilniaus padavimai.
 27. Žemės atmintis: lietuvių liaudies padavimai.

PRIVALOMOS PERSKAITYTI KNYGOS 7 KLASEI

 1. Binkis K. Atžalynas.
 2. Mekas J. Laiškai iš Niekur (ištraukos).
 3. Saint-Exupéry A. de. Mažasis princas
 4. Šalčius M. Svečiuose pas keturiasdešimt tautų (ištraukos).

REKOMENDUOJAMOS PERSKAITYTI KNYGOS 7 KLASEI

 1. Adomaitytė G. Laumžirgių namai.
 2. Andriušis P. Kelionių užrašai (ištraukos).
 3. Boruta K. Šiaurės kelionės.
 4. Bradbury R. Pienių vynas.
 5. Burgess M. Vilko kauksmas.
 6. Defo D. Robinzonas Kruzas.
 7. Gaarder J. Kortų paslaptis.
 8. Ivanauskaitė J. Kelionių alchemija.
 9. Juknaitė V. Ugniaspalvė lapė.
 10. Kunčinas J.  Baltųjų sūrių naktis.
 11. Lagerlöf S. Portugalijos karalius.
 12. Li H. Nežudyk strazdo giesmininko.
 13. Lowry L. Siuntėjas.
 14. Lutsas O. Pavasaris.
 15. Misija Sibiras, 2006/2015: projekto ekspedicijų fotografijų ir dienoraščių albumas.
 16. Nöstlinger Ch. Pirmadienį viskas kitaip.
 17. Oginskis M. K. Priesakai sūnui.
 18. Saja K. Septyni miegantys broliai.
 19. Vaičiulaitis A. Nuo Sirakūzų lig Šiaurės elnio.
 20. Verne J. Aplink pasaulį per 80 dienų.
 21. Verne J. Kapitono Granto vaikai.
 22. Verne J. Penkiolikos metų kapitonas.
 23. Železnikovas V. Baidyklė.
 24. Žilinskaitė V. Kintas.
 25. Žilinskas J. Mano Vilnius mano.

PRIVALOMOS PERSKAITYTI KNYGOS 8 KLASEI

 1. Boruta K. Baltaragio malūnas.
 2. Frank A. Dienoraštis (ištraukos).
 3. Grinkevičiūtė D. Lietuviai prie Laptevų jūros (ištraukos).
 4. Krüss J. Timas Taleris, arba Parduotas juokas.
 5. Mickevičius A. Gražina.
 6. Shakespeare W. Romeo ir Džuljeta.
 7. Šaltenis S. Riešutų duona.

REKOMENDUOJAMOS PERSKAITYTI KNYGOS 8 KLASEI

 1. Bürger G. A. Baronas Miunhauzenas.
 2. Černiauskas R. Miestelio istorijos.
 3. D’Avenia A. Balta kaip pienas, raudona kaip kraujas.
 4. Dumas A. Trys muškietininkai.
 5. Gary R. Aušros pažadas.
 6. Green J. Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos.
 7. Juknaitė V. Tariamas iš tamsos.
 8. Kraševskis J. I. Kunigas
 9. Krüss J. Mano prosenelis, herojai ir aš.
 10. Meras I. Geltonas lopas.
 11. Misija Sibiras, 2006/2015: projekto ekspedicijų fotografijų ir dienoraščių albumas.
 12. Morkūnas G. Iš nuomšiko gyvenimo.
 13. Morpurgo M. Karo žirgas.
 14. Peters E. pasirinktas romanas iš „Kedfaelio kronikų“: „Vienu lavonu per daug“ arba „Liguistas potraukis prie kaulų“.
 15. Pratchett T. Mažieji laisvūnai.
 16. Preussler O. Krabatas, arba Treji metai užburtame malūne.
 17. Scott W. Aivenhas.
 18. Spalis R. Ant ribos
 19. Spalis R. Rezistencija
 20. Sutzkever A. Žaliasis akvariumas
 21. Šepetys R. Tarp pilkų debesų.
 22. Škėma A. Saulėtos dienos
 23. Tarasenka P. Pabėgimas.
 24. Terakowska D. Ten, kur krenta angelai.
 25. Viliūnė G. Karūna be karaliaus.
 26. Zobarskas S. Gerasis aitvaras.

Literatūros kūriniai, įtraukti į 2016 m. patvirtintas naujas Lietuvių kalbos pradinio ir Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąsias programas