Tarpmokyklinis protmūšis „Ką žinai apie 2022 metų vaikų knygų penketuką?“

Paskutinę rudens dieną, lapkričio 30-tą, trys Biržų „Aušros pagrindinės mokyklos“ 3–4 kl. komandos dalyvavo Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vykusiame tarpmokykliniame literatūriniame protmūšyje „Ką žinai apie 2022 metų vaikų knygų penketuką?“ Protmūšyje dalyvavo 7 mokyklų komandos. Mūsų mokyklos 3 b kl. komanda laimėjo II vietą, o 3 c kl. komanda laimėjo III vietą.
Dėkojame už dalyvavimą protmūšyje 3b klasės komandos nariams: Mantvilei Visockaitei, Jonui Pačešiūnui, Kasparui Venckui, Viltei Stukaitei, Oriui Suškins, Akvilinai Juškaitei, bei 3c klasės komandai: Meidai Mažuikaitei, Agotai Nevieraitei, Orestui Onaičiui, Danieliui Šernui, Adrijai Paplauskaitei, Emiliui Vaičekoniui ir 4 a kl. komandai: Domui Čyrui, Viktorijai Degutytei, Jorūnei Kazlauskaitei, Urtei Lapėnaitei, Gytei Pečiukevičiūtei, Rusnei Trečiokaitei. Taip pat dėkojame mokytojoms Eglei Nemanienei, Virginijai Kruopienei ir Daivai Petrulienei už puikų komandų paruošimą.
Bibliotekos vedėja Alma Urbienė