Apie biblioteką

 Aš esu biblioteka.
Aš nesu nei sienos, nei lentynos,
Net ne knygos, sustatytos eilėmis.
Aš esu pasaulio išmintis,
Knygose pagauta ir jums jose parengta.
Aš esu  atviros durys.
Įženki! 

Biblioteka – informacijos ir moksleivių užimtumo centras, mokymo ir mokymosi vieta su modernia ir turtinga informacine bei technine baze, visapusiškai tenkinanti mokyklos bendruomenės informacijos poreikius, savo fondais ir veikla dalyvaujanti ugdymo procese, sudaranti sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui. Bibliotekoje įdiegta duomenų bazė „Mobis“ su papildoma technine įranga.

Darbuotojai

Darbo laikas

Struktūra