Ugdymo sodo naujienlaiškio aktualijos

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje laidoje „Kaip pasirinkti prevencinę programą?“

2018-05-10 12:05

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje laidoje „Kaip pasirinkti prevencinę programą?“ Š. m. gegužės 17 d. (ketvirtadienį) 14.00–14.40 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo … Plačiau »

Šaltinis: https://sodas.ugdome.lt/naujienos/perziura/34552  [žr. 2018-05-11]

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti ciklo „10 Lietuvos valstybės dešimtmečių“ tiesioginėje vaizdo transliacijoje-pamokoje tema „Lietuva okupacijos išvakarėse, Antrojo pasaulinio karo metais ir pokariu“ (4

2018-05-10 12:05

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti ciklo „10 Lietuvos valstybės dešimtmečių“ tiesioginėje vaizdo transliacijoje-pamokoje tema „Lietuva okupacijos išvakarėse, Antrojo pasaulinio karo metais ir pokariu“… Plačiau »

Šaltinis: https://sodas.ugdome.lt/naujienos/perziura/34551  [žr. 2018-05-11]

Kūrybinių dirbtuvių ciklas „Mokykla 2030“

2018-05-08 18:05

Kūrybinių dirbtuvių ciklas „Mokykla 2030“ Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras gegužės 18 d. kviečia jungtis ir dalyvauti kūrybinių dirbtuvių cikle „Mokykla 2030“. Tai šešiuose… Plačiau »

Šaltinis: https://sodas.ugdome.lt/naujienos/perziura/34454  [žr. 2018-05-09]

Skaitiniai pradinių klasių mokiniams

Skaitiniai pradinių klasių mokiniams Pristatome naujus internetinius leidinius pradinių klasių mokiniams ir mokytojams. Tai skaitinių knygos „Upelis“ 1–2 klasei ir „Upelis“ 3–4 klasei. Jas parengė … Plačiau »

Šaltinis: https://sodas.ugdome.lt/naujienos/perziura/32805  [žr. 2018-03-23]

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje laidoje „Interneto svetainė „nerukysiu.lt“ – kuo gali būti naudinga pedagogams?“„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje laidoje „Interneto svetainė „nerukysiu.lt“ – kuo gali būti naudinga pedagogams?“ Š. m. kovo 29 d. (ketvirtadienį) 13.00–13.40 val. „Mokytojo TV“ kviečia… Plačiau »

Šaltinis: https://sodas.ugdome.lt/naujienos/perziura/32805  [žr. 2018-03-23]

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje laidoje „Mokinio individualios pažangos vertinimas“ Š. m. kovo 26 d. (pirmadienį) 14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo t… Plačiau »

Šaltinis: https://sodas.ugdome.lt/naujienos/perziura/32806  [žr. 2018-03-23]

Ketvirtadienį Švietimo ir mokslo ministerijoje pristatytas mokytojų etatinio darbo užmokesčio modelis. Plačiau »

Šaltinis: https://sodas.ugdome.lt/naujienos/perziura/32807  [žr. 2018-03-23]

Š. m. kovo 27 d. (antradienį) 13.00–13.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Kaip ugdysime lytiškumą ir rengsime šeimai pradinėje mokykloje?“

Transliacijoje kviečiami dalyvauti priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogai, mokyklų vadovai, mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui, savivaldybių atstovai, mokinių tėvai bei visi, kuriems rūpi vaikų lytiškumo ugdymo bei rengimo(si) šeimai problemos.

Transliacijos tikslas – aptarti, kodėl pradinėse klasėse reikia mokyti vaikus ne tik skaityti, rašyti, pažinti pasaulį, bet ir ugdyti jų lytiškumą bei rengti šeiminiam gyvenimui. Bus pristatyti naujai parengti mokytojams ir tėvams skirti metodiniai leidiniai, kurie, tikėtina, padės mokytojams bei tėvams tapti kompetentingesniems vaikų lytiškumo ugdymo bei rengimo(si) šeimai srityje.

Per transliaciją bus galima tiesiogiai užduoti klausimų, pateikti savo nuomonę. Klausimus taip pat galima iš anksto siųsti el. paštu violeta.jonyniene@upc.smm.lt arba stase.ustilaite@leu.lt.

Transliaciją galima tiesiogiai stebėti „Mokytojo TV“ interneto svetainėje. Dėmesio! Interneto naršyklė turi palaikyti „Adobe Flash Player“ įskiepį.

Violeta Jonynienė,
Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkė
Šaltinis:  https://www.upc.smm.lt/naujienos/mokytojotv/rengimas-seimai2.php  [žr. 2018-03-19]

„Mokytojo TV“ pristato tiesioginių laidų programą

„Mokytojo TV“ pristato tiesioginių laidų programą Kviečiame susipažinti su Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ 2018 metų I pusmečio tiesioginių vaizdo transliacijų internetu programa. Minėdami Lie… Plačiau »

Plačiau: https://sodas.ugdome.lt/naujienos/perziura/31506 [žr. 2018-02-20]

Kviečiame į respublikinę konferenciją „Tiriamoji veikla gamtamoksliniame ugdyme 2018“

Jau penktus metus iš eilės „Saulės“ privati gimnazija gamtos mokslų mokytojus ir jų mokinius kviečia dalyvauti respublikinėje konferencijoje „Tiriamoji veikla gamtamoksliniame ugdyme 2018“. Šiais metais konferencija skiriama Valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. 

Konferencijos tikslas – skatinti aktyvų ir efektyvų mokinių, mokytojų, mokslininkų bei edukacinių priemonių gamintojų bendradarbiavimą kartu atliekant tiriamąją veiklą ir dalijantis gerąja patirtimi. Per konferenciją mokytojai ir mokiniai išklausys įdomius pranešimus, kartu atliks praktinius darbus, o vėliau mokiniai pristatys savo geriausių tiriamųjų darbų rezultatus.

Konferencija vyks 2018 m. kovo 14 d. Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre (Saulėtekio al. 7).

Registracija į konferenciją vyksta internetu iki 2018 m. kovo 1 d.

Registracijos forma dalyviams su mokinių darbų pristatymais.

Registracijos forma dalyviams be mokinių darbų pristatymų.

Konferencijos programą, reikalavimus mokinių darbams ir kitą informaciją rasite konferencijos nuostatuose.

Jeigu kiltų klausimų, kreipkitės į Aušrą Kynienę ausra.kyniene@saulevilnius.lt

Ona Vaščenkienė,
Ugdymo turinio skyriaus metodininkė
 Šaltinis:  https://www.upc.smm.lt/naujienos/gamtamokslinis/tiriamoji-veikla.php [žr. 2018-02-20]

Kviečiame pradinio ugdymo pedagogus informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“ susipažinti su naujais leidiniais

Siūlome susipažinti su leidiniais: „Patarimai mokytojui: lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai pradinėse klasėse“ ir patarimai tėveliams „Kaip auga ir bręsta Jūsų vaikas“.

„Patarimai mokytojui: lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai pradinėse klasėse“

Metodinė priemonė skirta pradinių klasių mokytojams, įgyvendinantiems Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą. Leidinyje mokytojai ras patarimų ir pagalbos, kaip pradiniame ugdyme plėtoti ir gilinti šeimos sampratą, kaip padėti vaikui suprasti ir priimti lytinio brendimo pokyčius, kaip kurti draugyste ir meile grįstus tarpusavio santykius, kaip stiprinti savitvardą, ugdyti valią ir, kas itin svarbu, kaip atsispirti aplinkinių spaudimui ir išmokti pasakyti „ne“.

Patarimai tėveliams „Kaip auga ir bręsta Jūsų vaikas“

 

Knygelė skirta jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikus auginantiems tėveliams ir globėjams. Tikimės, kad ji padės rasti atsakymus: kas yra lytiškumas, ko mokykloje apie lytiškumą mokosi pradinių klasių mokiniai, koks tėvų vaidmuo ugdant vaiko lytiškumo raišką, kur rasti naudingos informacijos.

Regina Žukienė
Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė
Šaltinis: https://www.upc.smm.lt/naujienos/leidiniai/lytiskumas.php [žr. 2018-02-20]
 

Vadovėlio kelias nuo leidyklos iki mokyklos

Plačiau: https://www.upc.smm.lt/naujienos/upc/vadovelio-kelias.php [žr. 2018-02-20]

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje laidoje „Metodinio leidinio „Gera mokykla: nuo geros prie geresnės“ pristatymas“

Š. m. vasario 22 d. (ketvirtadienį) 14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Metodinio leidinio „Gera mokykla: nuo geros prie geresnės“ pristatymas“.

Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojai, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų darbuotojai, mokytojai, švietimo konsultantai, kiti švietimo bendruomenės nariai.

Transliacijos tikslas – pristatyti NMVA vykdyto vidinio projekto „Gera mokykla: nuo geros prie geresnės“ rezultatą – bendrojo ugdymo mokyklų, Kokybės siekiančių mokyklų klubo narių to paties pavadinimo gerosios patirties leidinį, skirtą atnaujintų veiklos kokybės įsivertinimo rodiklių turiniui atskleisti, įsivertinimo organizavimo, integralumo ir tvarumo klausimams aptarti. Remiantis projekto dalyvių, ekspertės ir koordinatorių patirtimi, bus pristatytas bendrojo ugdymo mokykloms skirtas metodinis leidinys, jo struktūra, turinio gairės, mokymosi ir leidinio panaudojimo galimybės. Taip pat bus kalbama apie projekto dalyvių lūkesčių ir rezultato dermę.

Per transliaciją bus galima tiesiogiai užduoti klausimų, pateikti savo nuomonę. Klausimus taip pat galima iš anksto siųsti Jelizavetai Tumlovskajai el. paštu jelizaveta.tumlovskaja@nmva.smm.lt, užduoti tel. (8 5) 204 5373.

Transliaciją galima tiesiogiai stebėti „Mokytojo TV“ interneto svetainėje. Dėmesio! Interneto naršyklė turi palaikyti „Adobe Flash Player“ įskiepį.

Živilė Gapšienė,
Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkė
Šaltinis: https://www.upc.smm.lt/naujienos/mokytojotv/geresne-mokykla.php [žr. 2018-02-20]

Saugesnio interneto savaitę emocinės paramos tarnyba „Vaikų linija“ pristato Lietuvos vaikams ir paaugliams adaptuotą mobiliąją programėlę „SOS: elektroninės patyčios“. Vaikai ir paaugliai, susidūrę su skaudinimu ar kitomis nemaloniomis patirtimis internete, vis dažniau ieško pagalbos. Praėjusiais metais „Vaikų linija“ sulaukė beveik 2,5 karto daugiau kreipimųsi dėl grėsmių internete nei 2016 metais – iš viso 860 skambučių ir laiškų šia tema.

Plačiau

Šaltinis: https://bepatyciu.lt/news/2018/2/8/mobilioji-programele-suteiks-pirmaja-pagalba-paaugliams/# [žr. 2018-02-20]
 
 

018 m. vasario 23 d. (penktadienį) 10.00–10.30 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Interneto ištekliai STEAM ugdymui: turinys ir įsivertinimas „Go-Lab“ platformoje“.

Transliacijoje kviečiami dalyvauti pradinių klasių bei STEAM mokytojai, mokyklų administracijų atstovai. Transliacijos tikslas – supažindinti su Europos Komisijos finansuojamu projektu „Go-Lab“. Šis projektas teikia galimybę pradinių klasių ir STEAM mokytojams ir mokiniams išbandyti labai interaktyvią ir tyrinėjimu grindžiamo mokymosi aplinką – joje galima rasti unikalų ir didelį interneto laboratorijų rinkinį (virtualiųjų, nuotolinių ir duomenų rinkinių), kurios gali tapti atskaitos tašku tyrinėjimu grindžiamo mokymo erdvėms kurti.

Transliacijos metu žiūrovams bus pateikta interaktyvių mokymosi ir tyrinėjimo aplinkų pavyzdžių, apžvelgti projekto portalo ištekliai ir galimybės. Mokytojai kviečiami bendradarbiauti, registruotis į Lietuvos „Go-Lab“ mokytojų bendruomenę.

Mokytojai dar prieš laidą kviečiami susipažinti su aplinka,užsiregistruoti (atvėrus nuorodą, reikia pasirinkti lietuvių kalbą) „Go-Lab“ bendruomenėje.

Transliacijoje dalyvaus doc. dr. Romualda Lazauskaitė, Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto mokslo ir plėtros prodekanė, ir Rigonda Skorulskienė, Kauno jėzuitų gimnazijos fizikos mokytoja ekspertė.

Per transliaciją bus galima tiesiogiai užduoti klausimus, pateikti savo nuomonę. Klausimus taip pat galima iš anksto siųsti Alvidai Lozdienei el. paštu alvida.lozdiene@upc.smm.lt.

Transliaciją bus galima tiesiogiai stebėti „Mokytojo TV“ interneto svetainėje. Dėmesio! Interneto naršyklė turi palaikyti „Adobe Flash Player“ įskiepį.

Alvida Lozdienė,
Ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyriaus metodininkė
Šaltinis: https://www.upc.smm.lt/naujienos/mokytojotv/go-lab.php [žr. 2018-02-20]
 

Lietuvos mokyklose vyksta projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms (2017–2018 m. m.)“. Projektą įgyvendina Britų taryba ir asociacija „Kūrybinės jungtys“, bendradarbiaudama su Ugdymo plėtotės centru. Projektas yra Britų tarybos kultūrinių ryšių programos, vykdomos visose trijose Baltijos šalyse, dalis.

„Bendraujant su vaikais itin svarbu išlaikyti lygiavertiškumą. Pamiršti hierarchinę sistemą ir perduoti jiems atsakomybę. Mokytojai vis dar linkę prisiimti oratoriaus vaidmenį ir „medžiagos išdėstymą“ laiko savo pagrindine misija. Tačiau daugelis nustemba, kad pamokose vaikai patys gali galvoti, spręsti, tyrinėti. Tokiu būdu išmokstama galbūt lėčiau, bet giliau ir ilgam“, – įsitikinusi architektė Guoda Bardauskaitė. Jos teigimu, labai svarbus yra ir dinamikos elementas. „Pamokos įvairiose skirtingose erdvėse, galimybė susipažinti su skirtingomis vietomis, žmonėmis ir požiūriais į pasaulį. Manau, kad tai kur kas geriau paruoštų vaikus realiam, nuolat kintančiam pasauliui“, – sako vaikų lyderystę, bendradarbiavimą, kritinį mąstymą ugdančiame projekte dalyvaujanti architektė.

Dizainerė Birutė Bikelytė mano, kad vienas iš esminių mokymosi procesų – refleksija. „Labai svarbu refleksijos nepalikti pabaigai, o ją atlikti po kiekvieno mokymosi etapo. Būtent per refleksiją vaikai įsisavina XXI a. gebėjimų pamokas“, – sako B. Bikelytė.

„Ugdant vaikus, mano manymu, svarbiausia atkreipti dėmesį į saugios, jaukios ugdymuisi aplinkos ir psichologinio klasės klimato kūrimo procesus, kur kiekvienas vaikas yra svarbus“, – sako Inga Norkūnienė, kaniterapijos užsiėmimų sumanytoja.

Trys profesionalės kartu su dar keliolika įvairių sričių atstovų – žurnalistų, teatro režisierių, aktorių, mokslininkų – įgyvendina projektą „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“. Jis antrus metus vyksta 15 mokyklų Vilniaus, Trakų, Šalčininkų, Visagino, Pabradės ir Klaipėdos miestuose bei rajonuose. Vienas pagrindinių tikslų įgyvendinant projektą – sukurti erdvę, kurioje mokiniai tiesiogiai dalyvautų mokymosi ir tyrinėjimo procese, atsivertų bendradarbiavimui, patirtų, ką reiškia savarankiškai priimti sprendimus, ir išmoktų įvertinti padarytas klaidas.

Milda Laužikaitė, asociacijos „Kūrybinės jungtys“ vadovė, sako, kad praėjusiais metais įgyvendintas projektas parodė, jog mokiniams neretai pritrūksta pasitikėjimo savimi, bendradarbiavimo įgūdžių, atsakomybės ir kritiško požiūrio į mus supančią aplinką. Tačiau pakanka pakeisti mokymo metodiką, sukurti kitokią erdvę ir mokinių kūrybiniai gebėjimai pradeda stiprėti.

„Dabar dažnai nebegalioja iš anksčiau atsineštos nuostatos, veiklos ir mokymosi modeliai – tiek mokykloje, tiek už jos ribų. Jaunajai kartai reikia naujų gebėjimų priimti XXI a. iššūkius, patiems spręsti iškilusias problemas ir ugdyti asmenines savybes. Įgyvendindami šį projektą, kartu su įvairių sričių profesionalais siekiame plėsti mokymosi erdvės ribas ir padrąsinti mokyklų bendruomenes pačioms imtis iniciatyvos spręsti problemas, kurios kyla „iššūkių amžiuje“, – sako M. Laužikaitė.

Dr. Artūro Vasiliausko, Britų tarybos biuro Lietuvoje vadovo, teigimu, siekiama, kad projekte „Tyrinėjimo menas“ dalyvaujančių mokyklų atstovai tobulintų savo įgūdžius, įgytų pasitikėjimo savimi. „Šiais laikais mokiniams kaip niekad svarbu įgyti žinių, taikyti kuo įvairesnius metodus ir taip stiprinti savo kūrybinius gebėjimus. Mokykla turi būti vieta, kurioje formuojasi mokinio asmenybė ir pasaulėžiūra. Būtent todėl itin svarbus profesionalų iš išorės indėlis į mokymosi procesą, inovatyvių ugdymo metodų taikymas“, – sako A. Vasiliauskas.

Pabradės „Žeimenos“ gimnazijoje G. Bardauskaitė įgyvendina projektą, kuriuo siekiama ugdyti lyderystės gebėjimus. „Kartu su lietuvių kalbos mokytoja stengiamės panaudoti komunikaciją lietuvių kalba, kuri vaikams nėra gimtoji. Kai kuriems vaikams sunku ja reikšti savo mintis arba net nėra motyvacijos jos mokytis. Tad projektas Pabradės gimnazijoje tampa eksperimentų lauku, kuriame vaikai praktiškai naudoja lietuvių kalbos įgūdžius“, – pasakoja G. Bardauskaitė.

Projekto veiklas vienija bendra – knygos – tema. Kiekvienas vaikas projekto pradžioje surišo sau knygą, kurią po kiekvieno užsiėmimo pildo naujais įrašais ar koliažais. Knygose bus sudėtos įvairios temos: vaikų asmenybės bruožai, svajonės, kelionių planai, pomėgiai, įkvepiančios asmenybės.

Vaikai turi visišką laisvę puošti ir apipavidalinti savo knygas, o per baigiamąjį užsiėmimą planuojama ekskursija traukiniu į Vilnių, Martyno Mažvydo biblioteką, kur bus kuriami tų knygų viršeliai. Knygos formatas leidžia vaikams kurti savo svajonių pasaulį pasitelkus grafinę ir žodinę komunikaciją, atskleidžia skirtingas vaikų asmenybes.

Klaipėdos „Gabijos“ progimnazijoje po stebėjimų ir tyrinėjimo proceso buvo pasirinkta ugdyti vaikų bendradarbiavimo ir komunikavimo gebėjimus. Septintokams skirto projekto tikslas – dirbant komandomis, gilinti žinias per pamokų integraciją, smalsumo žadinimą, pasitelkus detektyvo motyvą.

Moksleiviai per istorijos, geografijos, lietuvių bei anglų kalbos pamokas tyrinėja savo gyvenamąją aplinką Klaipėdos mieste: dirba su lietuviškais tekstais, sistemina faktus, tikrina istorinius šaltinius, geografines žinias plečia asmeniškai dirbdami su miestų žemėlapiais bei sudaro savo individualius maršrutus. Pamokose naudojami žaidybiniai, motyvavimo bei refleksijų metodai, išbandomos naujų erdvių pritaikymo galimybės, mokymuisi per patirtis stiprinti į ugdymo procesą įtraukiami terapiniai šunys.

Rita Baškienė,
Informacinių technologijų skyriaus metodininkė
Šaltinis: https://sodas.ugdome.lt/naujienos/perziura/31523 [žr. 2018-02-20]
 

Mokinių rezultatams gerinti ir geriau pažinti mokslą šalies miestuose steigiama 10 ugdymo centrų

katinant mokinius aktyviau domėtis tiksliaisiais ir gamtos mokslais bei siekiant geresnių jų pasiekimų rezultatų, 2019 metais Lietuvoje bus įkurta 10 STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos ugdymo) centrų. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bus įkurti trys tokie nacionaliniai centrai. Septyni mažesni regioniniai centrai būtų įsteigti Alytaus, Panevėžio, Šiaulių miestų, Tauragės, Telšių, Utenos rajonų ir Marijampolės savivaldybėse.

 

STEAM centras – tai modernių technologijų telkinys, kuriame, bendradarbiaujant mokslininkams, savivaldybėms, verslininkams, mokiniams bus sudaromos sąlygos per pamokas ar po jų atlikti eksperimentinius tyrimus, konstruoti, modeliuoti, susipažinti su mokslo inovacijomis ir kt.    

Nacionalinius STEAM centrus planuojama įkurti Vilniaus planetariume, Mokslo saloje Kaune ir Klaipėdos universitete. Regioninius centrus planuojama įkurti kolegijose, universitetuose, savivaldybių švietimo centruose.

„Mokinių susidomėjimas tiksliaisiais ir gamtos mokslais Lietuvoje nėra didelis, nedaug jaunų žmonių renkasi šios krypties studijas. Mokyklose trūksta šiuolaikiškos, modernios įrangos mokinių tyrinėjimams atlikti, vis dar vyrauja teorinės, o ne praktinės užduotys, STEAM krypties popamokinių užsiėmimų pasiūla negausi. Įsteigti centrai skatintų jaunimo domėjimąsi gamtos, technologiniais mokslais. STEAM srities užsiėmimai ugdo kritinį mąstymą, gebėjimą spręsti problemas, kūrybiškumą – ypač svarbias ir 21 amžiuje reikalingas kompetencijas“, – sako švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.     

Numatoma, kad kiekvienas STEAM centras turės 3 standartizuotas laboratorijas (biologijos ir chemijos, fizikos ir inžinerijos, robotikos ir IT) ir po vieną specializuotą, regiono poreikius atitinkančią laboratoriją.

STEAM centruose bus rengiamos ir įgyvendinamos įvairios ugdymo programos vaikams, mokiniai galės eksperimentuoti, atlikti laboratorinius darbus, rengti brandos darbus, čia vyks konkursai, olimpiados, susitikimai su įvairių profesijų žmonėmis. Centruose mokytojai turės galimybę tobulintis, kelti savo kvalifikaciją.

Nacionaliniams STEAM centrams įsteigti numatyta skirti 5,79 mln. eurų. Regioniniams papildomai numatyta skirti 3 mln. eurų ES paramos.

Lietuvos mokinių gamtamoksliniai ir tiksliųjų mokslų gebėjimai yra prastesni negu daugelio ES šalių. Pastarasis 2015 m. tarptautinis PISA tyrimas parodė, kad Lietuvos penkiolikmečių raštingumo lygis gamtos mokslų ir matematikos srityje išlieka žemesnis, nei EPBO vidurkis. Tyrėjai rekomenduoja siūlyti mokiniams patrauklias ugdymo formas, tobulinti mokytojų rengimą, klases geriau aprūpinti specializuota (laboratorijų) įranga.

Be šių centrų steigimo, iki 2019 m. vidurio keli šimtai mokyklų bus aprūpintos moderniomis gamtos ir technologijų mokslų laboratorijomis. Šiam projektui skiriama 6,9 mln. eurų.

 

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
Tel. (8 5) 219 1197
El. p. info@smm.lt

Šaltinis: https://www.smm.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/mokiniu-rezultatams-gerinti-ir-geriau-pazinti-moksla-salies-miestuose-steigiama-10-ugdymocentru[žr. 2017-11-13]

Skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas per informacinių technologijų pamokas

Programos anotacija

Šiandien vis dažniau akcentuojama mokėjimo mokytis, dalykinio raštingumo bei skaitymo ir rašymo svarba. Pagal 2015 metų PISA (Programme for International Student Assessment) – Tarptautinio penkiolikmečių tyrimo rezultatų skaitymo gebėjimus Lietuva užima tik 39-ą poziciją, t.y. žemiau OECD šalių vidurkio [20]. Tarptautinių tyrimų [18], [19], [20], [21] rezultatų analizės rodo, kad vienas iš svarbiausių veiksnių, įtakojantis mokinių skaitymo gebėjimus, yra mokytojų pasirengimas mokyti dalyko tekstų skaitymo strategijų ir ugdyti mokinių gebėjimą taikyti jas. Dalykinis skaitymas – tai žinių, patirties ir išsiugdytų gebėjimų naudojimas skaitant tam tikros srities tekstus. Tam, kad mokiniai suprastų informacinių technologijų dalyko tekstą ir galėtų laisvai komunikuoti, jie turi suprasti šio dalyko kalbą ir prireikus gauti paramą iš savo mokytojo. Ši mokytojo parama galėtų būti efektyvesnė, jam įgijus naujų žinių, įgūdžių ir gebėjimų, dalyvaujant programoje „Skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas per informacinių technologijų pamokas“. 
Programa skirta informacinių technologijų mokytojams, įgyvendinantiems šio dalyko pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas. 
Baigę programą dalyviai įgis žinių ir supratimo apie pagrindines skaitymo ir rašymo strategijas, gebės praktiškai taikyti įgytas žinias bei patirtį ugdant mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimus. 
Kvalifikacijos tobulinimo programos apimtis – 40 val., iš jų 24 val. skirta auditoriniam darbui ir 16 val. – savarankiškam darbui, kuris skirtas praktiškai išbandyti įgytas žinias pamokose. 
Programą sudaro trys sesijos:
• Pirmoji 8 akad. val. sesija skirta susipažinti su šiuolaikinės mokinių kartos teksto suvokimo ypatumais ir išsiaiškinti, kokias skaitymo ir rašymo strategijas labiausiai tiktų taikyti informacinių technologijų pamokose dalykiniam tekstui suprasti. Šios sesijos savarankiško darbo užduotis – išbandyti pamokose bent vieną iš aptartų skaitymo ir rašymo strategijų: parengti pamokos planą, įsivertinti, kaip pavyko, ir sukurti šios pamokos pristatymą raštu.
• Antroji 8 akad. val. sesija skirta išnagrinėti, kokios veiklos, šiuo metu jau taikomos mokykloje, padeda ugdyti skaitymo ir rašymo gebėjimus, palyginti jas su išbandytomis praktiškai. Šios sesijos savarankiško darbo užduotis – išbandyti pamokose jūsų dar nenaudotą aktyvųjį mokymo metodą, projektinę veiklą ir „Bebro“ korteles: parengti pamokų planus, įsivertinti, kaip pavyko, ir sukurti šių pamokų pristatymus raštu.
• Trečioji 8 akad. val. sesija skirta pristatyti ir aptarti patirtį, kaip sekėsi ugdyti mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimus. Jos metu mokytojai įsivertins savarankiško darbo metu įgytas kompetencijas, gaus grįžtamąjį ryšį iš kolegų ir lektorių, nusimatys tolesnes tobulėjimo kryptis. 
Programos dalyviams, išklausiusiems visas programoje numatytas temas, atlikusiems praktines užduotis, savarankiškus darbus ir gavusiems teigiamą lektorių įvertinimą apie patobulintas kompetencijas, bus išduodami Ugdymo plėtotės centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, kuriuose bus įrašas apie dalyvio patobulintas ugdymo(si) aplinkų, turinio ir situacijų įvairovės kūrimo; ugdymo(si) turinio įgyvendinimo ir tobulinimo kompetencijas. 

Ugdymo(si) aplinkų, turinio ir situacijų įvairovės kūrimo kompetencija
Ugdymo(si) turinio įgyvendinimo ir tobulinimo kompetencija

Renginys

Ugdymo plėtotės centras, Katkaus g. 44 (Vilnius)

2017-10-11 10:00 – 2017-10-11 17:00 (40 akad. val.)

Dalykų mokytojas, Informacinių technologijų mokytojai

 

Renginys yra mokamas

Programos „Skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas per informacinių technologijų pamokas“ darbotvarkė bus paskelbta vėliau.

I sesija – spalio 11 d.,

II sesija – lapkričio 3 d.,

III sesija – lapkričio 17 d.

Informacija dėl apmokėjimo už dalyvavimą programos renginiuose

Kvietimo raštas

Ugdymo plėtotės centras

Registruotis galima prisijungus prie Ugdymo sodo.
Šaltinis: Ugdymo plėtotės centras: https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?7750 [žr. 2017-09-18]

Ugdymo plėtotės centras kviečia technologijų mokytojus, dirbančius pagal technologijų pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas, įgyvendinančius technologijų mokyklinio brandos egzamino programą, etninės kultūros modulį „Technologijos ir etninė kultūra“, menų, pradinio ugdymo ir profesijos mokytojus, pasirinkti renginius, skirtus technologinio ugdymo kokybei tobulinti.

Seminarų ciklas vykdomas bendradarbiaujant su Lietuvos technologijų mokytojų asociacija, aukštųjų mokyklų mokslininkais, tautinio paveldo puoselėtojais, atsižvelgiant į minėtų dalykų mokytojų pageidavimus ir „Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokytojui specialistų 2017–2019 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus“, patvirtintus LR švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V-647.

Registracija į renginius vykdoma informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“. Klausimus galima iš anksto siųsti Eglei Vaivadienei el. paštu Egle.Vaivadiene@upc.smm.lt.

UPC seminarų ciklas technologinio ugdymo kokybei tobulinti.

Eglė Vaivadienė,
Ugdymo turinio skyriaus metodininkė
Alė Vilutienė,
Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė
Šaltinis: Ugdymo plėtotės entras: http://www.upc.smm.lt/naujienos/techno/ciklas.php [žr. 2017-09-15]
 „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „Mokyklos vaiko gerovės komisijos aktualijos“
Š. m. gegužės 23 d. (antradienį) 14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Mokyklos vaiko gerovės komisijos aktualijos“.

Transliacijos tikslas pristatyti atnaujintą Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašą: kodėl reikėjo jį keisti, kas keičiasi, į ką ypač svarbu atkreipti dėmesį ir kokie Geros mokyklos koncepcijos principai atsispindi naujajame apraše. Laidoje taip pat bus pristatyta geroji Vaiko gerovės komisijos veiklos patirtis.

Transliacijoje kviečiami dalyvauti mokyklų vaiko gerovės komisijų nariai, mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, mokytojai ir kiti vaiko gerove suinteresuoti asmenys.

Per transliaciją bus galima tiesiogiai užduoti klausimus, pateikti savo nuomonę. Klausimus taip pat galima iš anksto siųsti Donatai Šablinienei el. p. donata.sabliniene@upc.smm.lt.

Transliaciją galima tiesiogiai stebėti „Mokytojo TV“ interneto svetainėje.

Donata Šablinienė,
Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkė
Šaltinis: Ugdymo plėtotės centras: http://www.upc.smm.lt/naujienos/mokytojotv/gerove.php  [žr. 2017-05-18]

„MOKYTOJO TV“ KVIEČIA DALYVAUTI TIESIOGINĖJE TRANSLIACIJOJE „MOKYKLŲ (ĮSI)VERTINIMO DUOMENYS – KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOMS“

Š. m. gegužės 18 d. (ketvirtadienį) 14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Mokyklų (įsi)vertinimo duomenys – kvalifikacijos tobulinimo programoms“.

Transliacijoje kviečiami dalyvauti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų vadovai, metodininkai, savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojai, bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, mokytojai.

Transliacijos tikslas – aptarti, kaip mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenis galima panaudoti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų pasiūlai sudaryti.

Per transliaciją bus galima tiesiogiai užduoti klausimus, pateikti savo nuomonę. Klausimus taip pat galima iš anksto siųsti Ingridai Šedeckytei-Lagunavičienei el. paštu ingrida.sedeckyte-lagunaviciene@nmva.smm.lt.

Transliaciją galima tiesiogiai stebėti „Mokytojo TV“ interneto svetainėje.

Živilė Gapšienė,
Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkė
Šaltinis: Ugdymo plėtotės centras: http://www.upc.smm.lt/naujienos/mokytojotv/isivertinimas3.php  [žr. 2017-09-11]

 

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „2017 m. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatų ataskaitos: mokiniams, klasėms, mokykloms“

Š. m. gegužės 17 d. (trečiadienį) 15.00–15.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „2017 m. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) rezultatų ataskaitos: mokiniams, klasėms, mokykloms“.

Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, vadovai, savivaldybių atstovai, mokinių tėvai.

Transliacijos tikslas – pristatyti 2017 m. NMPP rezultatų ataskaitas. Pristatysime ataskaitas, kurios bus parengtos kiekvienam mokiniui, jo tėvams, mokytojams, mokykloms. Kiekviena ataskaita bus aptariama atskirai, paaiškinami duomenų pateikimo būdai, patarimai, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kaip analizuoti gautus rezultatus. Ataskaitos mokykloms bus pradėtos rengti nuo gegužės 11 d. Daugiau informacijos apie NMPP, ataskaitų pavyzdžius, ataskaitų rengimo tvarkaraštį galite rasti NEC interneto svetainėje, skyrelyje „Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas“ .

Per transliaciją bus galima tiesiogiai užduoti klausimus, pateikti savo nuomonę. Iš anksto klausimus galite siųsti Eglei Melnikei el. paštu egle.melnike@nec.lt.

Transliaciją galima tiesiogiai stebėti „Mokytojo TV“ interneto svetainėje.

Živilė Gapšienė,
Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkė
Šaltinis: Ugdymo plėtotės centras: http://www.upc.smm.lt/naujienos/mokytojotv/ataskaitos.php [žr. 2017-05-09]

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „Lietuvių kalbos mokslo naujovės mokykloje“

Š. m. gegužės 11 d. (ketvirtadienį) 14.00–14.30 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Lietuvių kalbos mokslo naujovės mokykloje“.

Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių, lietuvių kalbos ir literatūros dalyko mokytojai, bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių autoriai ir turinio vertintojai.

Transliacijos tikslas – supažindinti su lietuvių kalbos mokslo naujovėmis.

Per transliaciją bus galima tiesiogiai užduoti klausimus, pateikti savo nuomonę. Iš anksto klausimus galite siųsti Astai Birgelytei el. paštu asta.birgelyte@upc.smm.lt.

Transliaciją galima tiesiogiai stebėti „Mokytojo TV“ interneto svetainėje.

Asta Birgelytė,
Ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyriaus metodininkė
Šaltinis: Ugdymo plėtotės centras: http://www.upc.smm.lt/naujienos/mokytojotv/naujoves.php [žr. 2017-05-03]

Parengti metodiniai patarimai Europos pamokai

Ugdymo plėtotės centras mokytojams, kartu su mokiniais besirengiantiems „Europos egzaminui“, parengė metodinius patarimus Europos pamokai. Metodinėje medžiagoje mokytojai gali rasti integruotos pilietiškumo, istorijos ir geografijos pamokos planą, metodų aprašymus, užduočių lapus mokiniams, nuorodas į vaizdo ir kt. šaltinius. Primename, jog „Europos egzaminas“ raštu vyks 2017 m. gegužės 9 d.

Giedrė Tumosaitė,
Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkė
Šaltinis: Ugdymo plėtotės centras:  Ugdymo plėtotės centras:  http://www.upc.smm.lt/naujienos/europa/egzaminas2017.php  [žr. 2017-05-02]

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „Gamtamokslinis ugdymas: mokymasis tyrinėjant nuo pirmos klasės“

Š. m. gegužės 3 d. (trečiadienį) 15.00–15.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti „Gamtamokslinis ugdymas: mokymasis tyrinėjant nuo pirmos klasės“.

Transliacijos tikslas – parodyti tiriamųjų gebėjimų ugdymo nuo pirmos klasės ir mokymosi tyrinėjant tęstinumo užtikrinimo svarbą, pristatant „Saulės“ privačios gimnazijos patirtį.

Transliacijoje kviečiami dalyvauti pradinių klasių, gamtos mokslų (biologijos, chemijos ir fizikos) mokytojai ir mokyklų administracijos atstovai.

Per transliaciją bus galima tiesiogiai užduoti klausimus, pateikti savo nuomonę. Klausimus taip pat galima iš anksto siųsti Onai Vaščenkienei el. paštu ona.vascenkiene@upc.smm.lt

Transliaciją galima tiesiogiai stebėti „Mokytojo TV“ interneto svetainėje.

Ona Vaščenkienė,
Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio metodininkė
Šaltinis: Ugdymo plėtotės centras:  http://www.upc.smm.lt/naujienos/mokytojotv/tyrinejant.php [žr. 2017-05-02]
 

Ugdymo plėtotės centras pristato didaktinį etikos pamokoms skirtą žaidimą „Mano pasirinkimas“ 9–12 (I–IV gimnazijos) klasėms

Etikos mokytoja metodininkė Ilma Agajan sukūrė stalo žaidimą „Mano pasirinkimas“. Tai tarpasmeninis dilemų sprendimo metodas, kurį taikydami mokiniai pagal savo kriterijus ir vertybes įvertina situaciją, svarsto alternatyvas, priima sprendimus ir juos argumentuoja.

Kiekvienam svarbu išmokti priimti gerus sprendimus: nuo kasdienių iki labai svarbių, etinių, apgalvotų ir turinčių įtakos visam gyvenimui, karjerai, šeimai.

Mokymo metodas taikomas etikos ir dorovės dilemoms išspręsti. Trukmė: 30–60 min. žaidimui ir 15 min. aptarimui. Žaidėjų skaičius: 4–5 mokinių grupės.

Didaktinio žaidimo metodo principai:

 1. Pagrindinė informacija – „kabliukas“. Probleminės 24 situacijos kortelėse atitinka I–IV gimnazijos klasių dorinio ugdymo (etikos) bendrųjų programų turinį.
 2. Alternatyvos. Kiti grupės žaidėjai diskutuoja ir siūlo argumentuotus situacijos sprendimo būdus.
 3. Kriterijai. Mokinys, perskaitęs probleminę situaciją, atidžiai išklauso visus grupės pasiūlytus situacijos sprendimo būdus, pasirenka pagal moralinio vertinimo kriterijų: „Sąžiningas sprendimas“, „Atsakingas sprendimas“, „Gero elgesio pavyzdys“, „Pilietiška pozicija“ ar „Empatiškas sprendimas“.
 4. Refleksija. Žaidimas baigiamas, kai vienas iš mokinių pasiekia finišą. Laimi tas, kuris surinko daugiausiai taškų. Pabaigus žaidimą įsivertinama ir teikiama siūlymų, kaip patobulinti žaidimą.

Etikos pamoką taikant žaidimą „Mano pasirinkimas“ galima pažiūrėti čia: https://youtu.be/XeQpqHiMY-U .[žr. 2017-04-25]

Už dalyvavimą filmavime dėkojame Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos III klasės mokiniams.

Vilija Zeliankienė,
Ugdymo turinio skyriaus metodininkė
Šaltinis:
Ugdymo plėtotės centras: http://www.upc.smm.lt/naujienos/etika/mano-pasirinkimas.php 

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „Bendrosios dailės programos atnaujinimo aspektai“

Š. m. balandžio 26 d. (trečiadienį) 15.00–15.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Bendrosios dailės programos atnaujinimo aspektai“. Tai transliacijų ciklo „Meninis ugdymas: tendencijos, kryptys, patirtys, klausimai“ tęsinys.

Transliacijoje kviečiami dalyvauti dailės mokytojai, neformaliojo švietimo pedagogai, mokyklų administracijų atstovai.

Transliacijos tikslas – aptarti bendrosios dailės programos atnaujinimo perspektyvas.

Per transliaciją bus galima tiesiogiai užduoti klausimus, pateikti savo nuomonę. Klausimus taip pat galima iš anksto siųsti Žydrei Jautakytei el. paštu zydre.jautakyte@upc.smm.lt, tel. (8 5) 210 9826.

Transliaciją galima tiesiogiai stebėti „Mokytojo TV“ interneto svetainėje.

Žydrė Jautakytė,
Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė
Šaltinis: Ugdymo plėtotės centras http://www.upc.smm.lt/naujienos/mokytojotv/matematika.php [žr. 2017-04-24]

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „Matematinio ugdymo pradinėse klasėse aktualijos“

Š. m. balandžio 24 d. (pirmadienį) 14.00–14.40 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Matematinio ugdymo pradinėse klasėse aktualijos“ .

Transliacijos tikslas – švietimo bendruomenei pristatyti 4 klasės mokinių tarptautinio matematikos gebėjimų tyrimo TIMSS 2015 rezultatus, palyginti juos su nacionalinio matematikos mokinių pasiekimų tyrimo rezultatais, aptarti rezultatų gerinimo galimybes.

Transliacijoje kviečiami dalyvauti pradinių klasių mokytojai, mokyklų vadovai, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir kt.

Per transliaciją bus galima tiesiogiai užduoti klausimus, pateikti savo nuomonę. Klausimus taip pat galima iš anksto siųsti Nadiai Venskuvienei el. p. nadia.venskuviene@upc.smm.lt.

Transliaciją galima tiesiogiai stebėti „Mokytojo TV“ interneto svetainėje.

Nadia Venskuvienė,
Ugdymo turinio skyriaus Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio metodininkė
Šaltinis: Ugdymo plėtotės centras http://www.upc.smm.lt/naujienos/mokytojotv/matematika.php  [žr. 2017-04-24]

„Menų dūzgės 2017“: prasidėjo registracija į renginius

2017 m. balandžio 10–14 dienomis Lietuvoje jau ketvirtą kartą vyks kultūros edukacijos savaitė „Menų dūzgės“, skirta metodinei veiklai stiprinti, mokyklų ir kultūros organizacijų bendradarbiavimui glaudinti.

Savaitės tikslas – skatinti mokytojus mokytis visą gyvenimą, plėtoti kultūrinę kompetenciją ir suprasti edukacines erdves kaip mokinių kūrybingumą skatinančią mokymosi aplinką. Tikime, kad mokytojai, įkvėpti renginių metu įgytos patirties, į kultūros erdves ne kartą grįš – jau kartu su mokiniais, skatins juos tyrinėti ir tobulėti, sukurs naujų, aktyvų mokymąsi motyvuojančių užduočių ir tokiu būdu prisidės prie mokinių pasiekimų gerinimo.

Šiais metais į „Menų dūzgių“ sąjūdį įsitraukė 42 kultūros ir švietimo įstaigos. Jų edukatoriai, menininkai ir pedagogai siūlo mokytojams per 80 informacinių, kūrybinių, mokomųjų, kultūrinių renginių.

„Menų dūzgės“ yra Ugdymo plėtotės centro inicijuojamas, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos bei Švietimo ir mokslo ministerijos palaikomas renginys, tradiciškai vykstantis mokinių pavasario atostogų metu.

RENGINIAI

Šaltinis: Ugdymo plėtotės centras http://www.upc.smm.lt/naujienos/duzges/pradzia2017.php [žr. 2017-03-28]

 

„MOKYTOJO TV“ KVIEČIA DALYVAUTI TIESIOGINĖJE VAIZDO TRANSLIACIJOJE „NEPATOGUS KINAS“ Į PAGALBĄ MOKYTOJUI KLASĖJE KALBĖTI JAUTRIOMIS TEMOMIS“

Š. m. kovo 13 d. (pirmadienį) 14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Nepatogus kinas“ į pagalbą mokytojui klasėje kalbėti jautriomis temomis“.

Transliacijos tikslas – švietimo bendruomenei pristatyti Lietuvos žmogaus teisių centro ir festivalio „Nepatogus kinas“ internetinę platformą – įrankį darbui su klase socialinėmis temomis.

Transliacijoje kviečiami dalyvauti formaliojo ir neformaliojo švietimo mokytojai, mokyklų vadovai.

Per transliaciją bus galima tiesiogiai užduoti klausimus, pateikti savo nuomonę. Klausimus taip pat galima iš anksto siųsti Birutei Sabatauskaitei el. p. birute@lchr.lt.

Transliaciją galima tiesiogiai stebėti „Mokytojo TV“ interneto svetainėje.

Živilė Gapšienė,
Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkė
Šaltinis: Ugdymo plėtotės centras http://www.upc.smm.lt/naujienos/mokytojotv/nepatogus.php  [žr. 2017-03-08]

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Mokyklų veiklos tobulinimas po išorės vertinimo. Ką rodo praktika?“

Š. m. kovo 9 d. (ketvirtadienį) 14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Mokyklų veiklos tobulinimas po išorės vertinimo. Ką rodo praktika?“.

Transliacijoje kviečiami dalyvauti mokyklų vadovai, savivaldybių švietimo padalinių darbuotojai ir visi besidomintys mokyklų veiklos tobulinimu.

Transliacijos tikslas – pristatyti ir aptarti mokyklų veiklos tobulinimo po išorės vertinimo bandymą.

Per transliaciją bus galima tiesiogiai užduoti klausimus, pateikti savo nuomonę. Klausimus taip pat galima iš anksto siųsti Astai Morkūnienei el. p. asta.morkuniene@upc.smm.lt, tel. (8 5) 279 9599.

Transliaciją galima tiesiogiai stebėti „Mokytojo TV“ interneto svetainėje.

Asta Morkūnienė,
Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus vedėja
Šaltinis: Ugdymo plėtotės centras http://www.upc.smm.lt/naujienos/muziejai/ldm9.php  [žr. 2017-03-07]

LIETUVOS DAILĖS MUZIEJAUS MENO PAŽINIMO CENTRAS KVIEČIA MOKINIŲ, JAUNIMO GRUPES Į NAUJĄ EDUKACINĘ PROGRAMĄ – KONKURSĄ ADOMO MICKEVIČIAUS KŪRYBOS ĮKVĖPTI

Programa skirta Lietuvių kalbos dienų renginių ciklui ir parengta bendradarbiaujant su Valstybine lietuvių kalbos komisija, siekiant didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją.

Iki š. m. gegužės 11 d. Vilniaus paveikslų galerijoje (Didžioji g. 4, Vilnius) vyks edukacinės programos „Adomo Mickevičiaus kūrybos įkvėpti“ edukaciniai užsiėmimai nuolatinėje ekspozicijoje „Lietuvos dailė XVI–XIX a.“. Kviečiame 7–12 klasių mokinius dalyvauti edukaciniame užsiėmime, kurio metu susipažinsime su pristatomu dailininko Valentino Vankavičiaus nutapytu Adomo Mickevičiaus portretu bei jo mylimosios Marilės Vereščakaitės atvaizdu. Aptarę poeto gyvenimo ir kūrybos epizodus bei pasirinkę trumpas Adomo Mickevičiaus poemų, poezijos ištraukas, kursime iliustracijas linoraižinio technika.

KONKURSAS

Edukacinio užsiėmimo dalyviai turės galimybę dalyvauti atrankoje į virtualią kūrybos darbų parodą. Iki gegužės 11 d. parodoje norintys dalyvauti mokiniai bus kviečiami palikti atrankai edukacinio užsiėmimo metu sukurtą iliustracijos atspaudą. Virtuali mokinių kūrybos darbų paroda „Adomo Mickevičiaus kūrybos įkvėpti“ bus pristatoma muziejaus internetinėje svetainėje www.ldm.lt, skyrelyje „Edukacija. LDM Meno pažinimo centras“. Parodos dalyviams bus įteikiamos Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centro padėkos ir dovanos.

Informacija teikiama ir užsakymai priimami tel.: (8 5) 212 1477, 8 659 58 066

Informaciją apie naujausias edukacines programas galite rasti internetinėje svetainėje, Lietuvos dailės muziejaus tinklalapyje www.ldm.lt, skyrelyje „Edukacija“, ir socialinio tinklo „Facebook“ skiltyje „LDM Meno pažinimo centras“. Užsiėmimai vyksta antradieniais–penktadieniais nuo 11 iki 17 val. Užsiėmimai vedami grupėms (10–25 asm.). Bilieto kaina vienam mokiniui – 0,30 Eur.

Programos rėmėjas: Vilniaus senamiesčio ROTARY klubas

Informaciniai rėmėjai: Ugdymo plėtotės centras, Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo skyrius, Vilniaus r. savivaldybės Švietimo skyrius

Daiva Banikonienė
Lietuvos dailės muziejaus
Meno pažinimo centro vedėja

Šaltinis: Ugdymo plėtotės centras http://www.upc.smm.lt/naujienos/muziejai/ldm9.php  [žr. 2017-03-07]

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Kokybės siekiančių mokyklų klubas – mokyklų tobulėjimo erdvė“

Š. m. kovo 7 d. (antradienį) 14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Kokybės siekiančių mokyklų klubas – mokyklų tobulėjimo erdvė“.

Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, mokytojai, asocijuotų švietimo susivienijimų vadovai ir nariai, kiti švietimo bendruomenės nariai.

Transliacijos tikslas – pristatyti švietimo bendruomenei asociacijos pagrindu veikiantį Kokybės siekiančių mokyklų klubą, jo teikiamas bendravimo ir bendradarbiavimo galimybes mokykloms ir atskiriems švietimo bendruomenės nariams, suinteresuotiems mokyklų veiklos kokybės užtikrinimu ir tobulinimu ir pripažįstantiems mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo idėją. Dalyviai diskutuos apie asocijuotų susivienijimų, kurių narius vienija bendri tikslai, veiklos naudą.

Per transliaciją bus galima tiesiogiai užduoti klausimus, pateikti savo nuomonę. Klausimus taip pat galima iš anksto siųsti Jelizavetai Tumlovskajai el. paštu jelizaveta.tumlovskaja@nmva.smm.lt, tel. (8 5) 204 5373.

Transliaciją galima tiesiogiai stebėti „Mokytojo TV“ interneto svetainėje.

Živilė Gapšienė,
Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkė
Šaltinis: Ugdymo plėtotės centras:  http://www.upc.smm.lt/naujienos/mokytojotv/klubas.php  [žr. 2017-03-01]

Kviečiame mokyklas dalyvauti atrankoje kurti ir išbandyti pradinio ugdymo informatikos turinį

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras inicijuoja projektą „Informatika pradiniame ugdyme“, skirtą sukurti ir išbandyti pradinio ugdymo informatikos turinį. Projekto trukmė – 2017 m. vasaris – 2018 m. rugpjūtis.

Kviečiame mokyklas, kurios jau dabar sėkmingai integruoja informatiką į pradinį ugdymą, dalyvauti projekto veiklų vykdymo atrankoje.

Atrinktų mokyklų komandos kartu su mokslininkų grupe kurs ir išbandys mokomąją medžiagą, parengtą remiantis informatikos turinio metmenimis; teiks siūlymus dėl informatikos turinio ir informatikos bendrosios programos projekto; dalyvaus projekto renginiuose ir mokymuose; dalysis gerąja patirtimi.

Atrinkta mokykla turės prisiimti šiuos įsipareigojimus: užtikrinti sklandų bendradarbiavimą su projekto ekspertais; sudaryti galimybes komandai dalyvauti projekto įvadiniame renginyje, mokymuose ir susitikimuose; stebėti, fiksuoti ir vertinti projekto inicijuojamus pokyčius – teikti grįžtamąją informaciją; užtikrinti projekto sklaidą ir tęstinumą mokykloje; dalytis įgyta patirtimi su kitomis mokyklomis. Dalyvavimą projekte mokykla turi suderinti su mokyklos steigėju. Mokyklos steigėjo paskirtas atstovas padės įgyvendinti projekto veiklas mokyklų komandoms.

Mokykla, dalyvaujanti atrankoje, turi suburti 4–6 narių komandą:

 • 4 mokytojai, kurių kiekvienas 2017–2018 m. m. mokys skirtingų 1–4 klasių mokinius;
 • komandos vadovas – mokyklos administracijos atstovas. Jei komandos vadovas (administracijos atstovas) yra ir pradinių klasių mokytojas, dėstantis pagrindinius dalykus, tai jis gali kartu būti ir ketvirtuoju mokytoju;
 • jei mokykla turi galimybę, į komandą gali įtraukti ir IT specialistą (IT mokytoją arba IKT koordinatorių).

Atrenkant mokyklas bus atsižvelgta į mokyklos motyvaciją dalyvauti kuriant ir išbandant pradinio ugdymo informatikos turinį, mokyklos ir mokytojų patirtį naudojant IKT ugdyme, mokyklos naudojamas IKT priemones, galimybę suformuoti tinkamą komandą, steigėjo pritarimą.

Mokyklas, apsisprendusias dalyvauti atrankoje, prašome iki 2017 m. kovo 9 d. informuoti el. paštu informatika.pradinis@upc.smm.lt. Jums bus išsiųsta paraiškos pildymo nuoroda. Prieš pildant paraišką, rekomenduojame atidžiai susipažinti su jos turiniu ir pradinio ugdymo informatikos bendrosios programos metmenimis (pridedami).

Prašome mokyklų komandų vadovus paraišką užpildyti iki 2017 m. kovo 13 d. 13 val.

Jei kiltų klausimų, prašome rašyti el. pašto adresu informatika.pradinis@upc.smm.lt.

Dešimties atrinktų mokyklų sąrašas bus paskelbtas Ugdymo plėtotės centro svetainėje.

Albina Zdanevičienė,
Ugdymo turinio skyriaus metodininkė
Šaltinis: Ugdymo plėtotės centras:

Ugdymo plėtotės centras siūlo Lietuvos valstybės atkūrimo dienos – Vasario 16-osios – minėjimo idėją įvairių dalykų pamokose

Ugdymo plėtotės centras drauge su Goethe‘s instituto Vilniuje projekto „Tarptautiniai jaunimo debatai“ alumnai parengė Vasario 16-osios minėjimui skirtą mokomąjį filmą „Debatuok savo klasėje! Ar baigę mokyklą jaunuoliai turi atlikti privalomąją karinę tarnybą?“

Mokomasis filmas skirtas susipažinti su debatais ir jų metodika, skatinančia kritinį kūrybinį ir loginį mąstymą, gebėjimą formuluoti argumentus, atsirenkant reikalingus faktus ir įrodymus, kartu gerbiant oponento nuomonę ir pripažįstant jos vertingumą.

Siūlome minėti Vasario 16-ąją, stebint šį mokomąjį filmą savo klasėse, nes debatuojančių jaunuolių argumentuose apstu pilietinio suvokimo motyvų – atsakomybės, patriotiškumo, pilietinės pareigos. Mokomojo filmo trukmė – 30 min. Rekomenduojama amžiaus grupė – 14–18 metų mokiniai.

Po filmo peržiūros rekomenduojama jį aptarti. Šis aptarimas gali būti organizuojamas įvairiai, pavyzdžiui:

 • aptarti debatų eigą ir išsiaiškinti, kas mokiniams atrodė nesudėtinga, o kam reikia papildomo pasirengimo;
 • paprašyti pateikti papildomų argumentų, kurie dar nebuvo išsakyti;
 • „Minčių lietaus“ metodu pasiūlyti mokiniams įvardyti kitas svarbias temas, kuriomis būtų galima diskutuoti kitose pamokose;
 • aptarti namų užduotis, skirtas pasirengti debatams, jei bus nutarta, pavyzdžiui, surengti debatus klasėje;
 • kitos užduotys.

Svarbu, kad mokiniai būtų supažindinti su šiomis užduotimis prieš mokomojo filmo „Debatuok savo klasėje! Ar baigę mokyklą jaunuoliai turi atlikti privalomąją karinę tarnybą?“ peržiūrą.

Filmas „Debatuok savo klasėje! Ar baigę mokyklą jaunuoliai turi atlikti privalomąją karinę tarnybą?“

Salomėja Bitlieriūtė,
Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė
Šaltinis: Ugdymo plėtotės centras:

„MOKYTOJO TV“ KVIEČIA DALYVAUTI TIESIOGINĖJE TRANSLIACIJOJE „PROGIMNAZIJA IR PAGRINDINĖ MOKYKLA: KAM NAUDINGI IR REIKALINGI SKIRTUMAI?“

2017 m. vasario 21 d. (antradienį) 14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Progimnazija ir pagrindinė mokykla: kam naudingi ir reikalingi skirtumai?“.

Transliacijos tikslas – švietimo bendruomenei pristatyti Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros analizės „Progimnazijų ir pagrindinių mokyklų paskirtis ir vieta bendrojo ugdymo sistemoje“ pagrindines išvadas, aptarti jas su ekspertais – Lietuvos progimnazijų ir pagrindinių mokyklų asociacijų vadovais.

Transliacijoje kviečiami dalyvauti formaliojo švietimo mokytojai, mokyklų vadovai, švietimo vadybininkai, tėvai ir kt.

Per transliaciją bus galima tiesiogiai užduoti klausimus, pateikti savo nuomonę. Klausimus taip pat galima iš anksto siųsti Evaldui Bakoniui el. p. evaldas.bakonis@nmva.smm.lt.

Transliaciją galima tiesiogiai stebėti „Mokytojo TV“ interneto svetainėje.

Živilė Gapšienė,
Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkė
Šaltinis: Ugdymo plėtotės centras:
http://www.upc.smm.lt/naujienos/mokytojotv/progimnazija.php [žr. 2017-02-15]

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Informatika pradiniame ugdyme: sužinokime, įsitraukime, kurkime“

2017 m. vasario 23 d. (ketvirtadienį) 15.00–15.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Informatika pradiniame ugdyme: sužinokime, įsitraukime, kurkime“.

Transliacijoje kviečiami dalyvauti pradinių klasių mokytojai, mokyklų vadovai, savivaldybių švietimo padalinių specialistai, mokiniai ir jų tėvai bei visi kiti, besidomintys informatika ir skaitmeninių technologijų naujovėmis.

Transliacijos tikslas – pristatyti 2017–2018 metų planuojamą pradinio ugdymo informatikos turinio kūrimą ir išbandymą. Laidos dalyviai aptars mokyklų komandų, kurios talkins kuriant informatikos bendrąsias programas ir mokomąją medžiagą, bandys informatikos turinį, atrankos kriterijus, taip pat atsakys į žiūrovų klausimus.

Transliacijoje dalyvauja Vilniaus universiteto profesorė Valentina Dagienė, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Egidija Nausėdienė ir Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio metodininkė Albina Zdanevičienė.

Per transliaciją bus galima tiesiogiai užduoti klausimus, pateikti savo nuomonę. Klausimus taip pat galima iš anksto siųsti Albinai Zdanevičienei el. p. Albina.Zdaneviciene@upc.smm.lt.

Transliaciją galima tiesiogiai stebėti „Mokytojo TV“ interneto svetainėje.

Albina Zdanevičienė,
Ugdymo turinio skyriaus metodininkė
Šaltinis: Ugdymo sodas   http://www.upc.smm.lt/naujienos/mokytojotv/informatika.php  [žr. 2017-02-14]

Šiuo metu Ugdymo plėtotės centre yra vertinami vadovėliai

 1. Literatūros vadovėlis 9 klasei „Literatūra. Vadovėlis 9 klasei“, autoriai – Irena Kanišauskaitė, Nijolė Šervenikaitė, Alius Avčininkas ir Saulius Žukas, UAB „Baltų lankų” vadovėliai“.
 2. Lietuvių kalbos vadovėlis 9 klasei „Lietuvių kalba. Vadovėlis 9 klasei“, autoriai – Judita Džežulskienė,UAB „Baltų lankų” vadovėliai“.
 3. Lietuvių kalbos ir literatūros vadovėlis 5 klasei „Skaitiniai“, autoriai – Stepas Eitminavičius, Dangira Nefienė, Jurga Sadauskienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.
 4. Rusų kalbos kaip užsienio kalbos vadovėlis „Rusų kalba B1–B2“, autoriai – Ana Jankelevič ir Raisa Šapiro, leidykla „Šviesa“.

2016 M. UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRE ĮVERTINTI VADOVĖLIAI IR TINKAMI NAUDOTI UGDYMO PROCESE

 

 1. Matematikos vadovėlis  5 klasei „Matematika 5“ (serija „Atrask“), autoriai – Algirdas Ališauskas, Odeta Janušaitienė, Margarita Arefjeva, Laima Daukšytė-Koncevičienė, leidykla „Šviesa“.
 2. Matematikos vadovėlis 11 klasei „Matematika. Išplėstinis kursas“ (serija „Tempus“), autoriai –Vilija Dabrišienė, Antanas Apynis, Aldona Ūsienė, Jolanta Zalubienė, Roma Greičiūtė, Milda Marija Vosylienė, leidykla „Šviesa“.
 3. Lietuvių kalbos vadovėlis  1 klasei  „Lietuvių kalba 1“, autoriai – Vilma Dailidėnienė, Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, Nomeda Kasperavičienė, leidykla „Šviesa“.
 4. Lietuvių kalbos vadovėlis  5 klasei „Lietuvių kalba 5“ (serija „Atrask“), autoriai –  Asta Kibildienė, Asta Leskauskaitė, Ingrida Visockienė, leidykla „Šviesa“.
 5. Literatūros vadovėlis 5 klasei „Literatūra 5“, autoriai – Asta Gustaitienė, Živilė Meškėlienė, Vida Naudužienė, Vaiva Truskauskienė, leidykla „Šviesa“.
 6. Literatūros vadovėlis 5 klasei „Literatūra. Vadovėlis 5 klasei“, autoriai – Gitana Notrimaitė-Muzikevičienė, Inga Gresienė, Saulius Žukas, UAB „Baltų lankų” vadovėliai“.
 7. Lietuvių kalbos vadovėlis 5 klasei „Lietuvių kalba.Vadovėlis 5 klasei“, autorė – Irena Smetonienė, UAB „Baltų lankų” vadovėliai“.
 8. Rusų kaip antrosios užsienio kalbos vadovėlis 5 arba 6 klasei „Privet 1“, autoriai – Marytė Puzaitė, Loreta Šernienė, leidykla „Presvika“.
 9. Istorijos vadovėlis 7 klasei „Istorija“ (serija „Atrask“), autoriai – Eugenijus Jovaiša, Audronė Kučinskienė, Nijolė Juchnevičienė, Kęstutis Petrauskis, Kristina Vilkelienė, Artūras Čiurlionis, Birutė Čiegienė, leidykla „Šviesa“.
 10. Geografijos vadovėlis 7 klasei „Geografija“ (serija „Atrask“), autoriai – Genovaitė Kynė, Tomas Ubartas, Simonas Šabanovas, Lina Barauskienė, leidykla „Šviesa“.
 11. Kūno kultūros vadovėlis 1 klasei „Kūno kultūra“, autoriai – Šarūnas Klizas, Irina Klizienė, Rita Gruodytė-Račienė, Laima Buliuolienė, Laisvūnė Daukšaitė, leidykla „Šviesa“.
 12. Ekonomikos vadovėlis 11–12 klasėms „Ekonomika ir verslumas“, autoriai – Raimondas Kuodis, Daiva Strielkūnienė, Danutė Bareikienė, Inga Niuniavaitė ir Rasa Juodviršienė, Všį „Lietuvos Junior Achievement“.

Šaltinis: Ugdymo sodas   https://duomenys.ugdome.lt/?/veikla/vadovel/med=14/472 [žr. 2017-02-13]

                

 

 

 Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centras kviečia įvairaus amžiaus mokinių, jaunimo grupes į naujas edukacines programas

Kviečiame susipažinti su Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centro naujausiomis edukacinėmis programomis.

 • Iki š. m. kovo 12 d. Vilniaus paveikslų galerijoje (Didžioji g. 4, Vilnius) vyks edukacinės programos „Nikolajaus Rericho kūryba“ edukaciniai užsiėmimai parodoje „Nikolajus Rerichas ir Latvija“. Jaunesniojo amžiaus mokinių grupės kviečiamos į edukacinį užsiėmimą „Ekspedicija po nutapytus kalnus“ susipažinti su garsaus menininko kūriniais, jų tauria spalvų gama ir trafaretinės pastelės technika kurti kalnų peizažus. Vyresniojo amžiaus mokinių, jaunimo grupės kviečiamos į edukacinį užsiėmimą „Menas ir dvasingumas“ tyrinėti Rytų ir Vakarų kultūrų dvasinio paveldo ženklus parodos kūriniuose ir, naudodamos šilko popierių, vitražo technika sukurti savo viziją.Informacija teikiama ir užsakymai priimami tel.: (8 5) 212 14 77, 8 659 58066.
 • Nuo š. m. vasario 10 d. Radvilų rūmų muziejuje (Vilniaus g. 24, Vilnius) vyks edukacinės programos „Miesto prieglobsčio vizijos“ edukaciniai užsiėmimai įvairaus amžiaus mokiniams. Mokiniai susipažins su XIX a. pradžios socialinėmis miesto gyvenimo realijomis, analizuos „Psilikono teatro“ spektaklio ištrauką. Miniatiūrinių silikono lėlių vaidinimas remiasi Radvilų rūmų istorija, kai Dominykas Radvila 1807 m. pastatus perdavė Vilniaus labdarių draugijai, kuri kovojo su valkatavimu, slaugė neturtingus ligonius, globojo vaikus ir senelius. Kūrybinėje dalyje kalbėsime apie mūsų amžiaus – išmaniųjų laikų, rūpesčius. Kurdami animacinį spektaklį, dalyviai bandys atsakyti į „Psilikono teatro“ kūrėjų užduotą klausimą – koks prieglobstis reikalingas šiandien?Informacija teikiama ir užsakymai priimami tel.: (8 5) 212 14 77, 8 659 58066.
 • Iki š. m. spalio 29 d. Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje (Arsenalo g. 3A, Vilnius) vyks edukacinės programos „Gamta drabužių klostėse“ edukaciniai užsiėmimai parodoje „Prijaukinta gamta. XVIII–XXI a.“ iš mados istoriko Aleksandro Vasiljevo kolekcijos. Jaunesniojo amžiaus mokinių grupės kviečiamos į edukacinį užsiėmimą „Zoomorfinės segės“ sukurti savo stilizuotą segę. Vidutinio ir vyresniojo amžiaus mokinių grupės kviečiamos į edukacinį užsiėmimą „Madingas herbariumas“ susipažinti su tekstilinių augalų herbariumu, mirgančiu ant įvairiai dekoruotų drabužių, bei sukurti savo mini herbariumą. Įvairaus amžiaus mokinių, jaunimo grupės kviečiamos į edukacinį užsiėmimą „Tapk egzotiškos mados kūrėju“ kurti modelius pagal fotografijose pateiktus garsių drabužių dizainerių kostiumų fragmentus. Vyresniojo amžiaus mokinių, jaunimo grupės kviečiamos į edukacinį užsiėmimą „Grakštus aksesuaras“ sukurti savo šiuolaikišką aksesuarą: grakščią segę – gėlę arba peteliškę.Informacija teikiama ir užsakymai priimami tel. (8 5) 212 18 13.

Informacijos apie naujausias edukacines programas galite rasti Lietuvos dailės muziejaus tinklalapyje www.ldm.lt, skyrelyje „Edukacija“, ir socialinio tinklo „Facebook“ skiltyje „LDM Meno pažinimo centras“. Užsiėmimai vyksta antradieniais–penktadieniais nuo 11 iki 17 val. Užsiėmimai vedami grupėms (10–25 asm.). Bilieto kaina vienam mokiniui – 0,30 Eur.

Daiva Banikonienė,
Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centro vedėja
Šaltinis: Švietimo ir mokslo ministerija http://www.upc.smm.lt/naujienos/muziejai/ldm7.php [žr. 2017-02-10]

Švietimo ir mokslo ministerija rengia seminarą apie emocinę aplinką mokyklose

Vasario 9 dieną 10 val. Socialinių mokslų kolegijos Vilniaus filiale (Kalvarijų g. 137E, Vilnius) prasidės seminaras „Emocinė aplinka mokykloje: svarba ir vertinimas“. Seminarą, kurio tikslas – atkreipti didesnį dėmesį į palankios socialinės ir emocinės aplinkos kūrimą ir palaikymą mokyklose, savivaldybių švietimo padalinių atstovams organizuoja Švietimo ir mokslo ministerija.

Per seminarą bus kalbama, kaip atpažinti ir vertinti socialines ir emocines kompetencijas, pristatomos Švietimo įstatymo pataisos dėl smurto ir patyčių prevencijos mokyklose, Mokyklų vadovų atestacijos naujos nuostatos, susijusios ir emocinės aplinkos vertinimu, vyks diskusijos.  

Šaltinis: Švietimo ir mokslo ministerija https://www.smm.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/svietimo-ir-mokslo-ministerija-rengia-seminara-apie-emocine-aplinka-mokyklose  [žr. 2017-02-09]

Kviečiame mokinius dalyvauti STEAM konkurse „Mūsų eksperimentas“

Bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo švietimo, profesinio mokymo įstaigų mokinius kviečiame dalyvauti gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos ir kūrybiškumo ugdymo (STEAM) konkurse „Mūsų eksperimentas“. Šiais  mokslo metais  konkurso temos papildytos tiksliaisiais ir technologiniais mokslais. Taip pat paankstintas dalyvių amžius – jame gali dalyvauti mokiniai nuo 1 iki 11 klasės. Iki šiol jauniausi dalyviai būdavo penktokai. Konkurse laimėtojams, mokinių komandoms ir mokytojams, planuojama surengti kelionę į įdomų mokslo centrą užsienyje.

Konkursinį darbą, kuris gali būti atliekamas per pamokas ar neformaliojo švietimo veiklas, turi parengti ne daugiau kaip 5 mokinių komanda, vadovaujama mokytojo ar mokytojų. Nors tiriamojo darbo temą pasirenka patys konkurso dalyviai, darbas turi būti iš bet kurios STEAM mokslų ar jų sričių tematikos arba kelių dalykų jungtinis darbas.
Filmuotus ir aprašytus tiriamuosius darbus konkursui galima pateikti iki šių metų balandžio 14 d.

Darbus vertins komisija, sudaryta iš Vilniaus universiteto mokslininkų ir mokytojų asociacijų atstovų.  Bus vertinamas darbų moksliškumas, kūrybiškumas, pateikimo ir pristatymo kokybė, t. y., vaizdo medžiagos kokybė, esminių tyrimo akcentų iliustravimas, teksto aiškumas, informatyvumas ir kt. Darbai bus vertinami trijose amžiaus grupėse: 1–4 kl., 5–8 kl., 9–11 kl.

Konkurso tikslas – skatinti STEAM mokslus mokytis kūrybiškai ir gerinti mokinių pasiekimus, atliekant tiriamuosius darbus pamokoje ar būrelyje. Kokybiškas technologijų, gamtos ir tiksliųjų mokslų ugdymas turėtų būti grįstas pačių mokinių atliekama tiriamąja veikla: stebėjimais, analize, bandymais, modeliavimu ir kt. Per tyrimą išsiaiškinti gamtos reiškiniai ir procesai leidžia giliau perprasti mokslų prasmę, integralumą, atrasti jų naudą visose gyvenimo srityse ir galbūt juos pamėgti.
Konkursas taip pat skatina mokinių komandinį darbą, bendradarbiavimą atliekant tiriamąją veiklą. Komandinio darbo įgūdžiai ypač reikalingi šiuolaikiniame mokslo ir darbo pasaulyje, nes čia nebeužtenka vieno žmogaus proto ar įgūdžių. Konkursas skatina tyrimus tarpdalykine tematika. Jau mokykloje norima atkreipti dėmesį, kad vieno dalyko žinių dažnai neužtenka problemoms atpažinti ir jas spręsti, įvairūs mokslai papildo vienas kitą, o jų integracija dažnai sudaro galimybes gimti inovacijoms. 

Kūrybinį konkursą „Mūsų eksperimentas“ nuo 2011 m. inicijuoja Švietimo ir mokslo ministerija. Jo laimėtojai keliaudavo į Koperniko mokslo centrą Varšuvoje. 
Konkursą organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras ir mokytojų asociacijos.
Konkurso sąlygas rasite Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro interneto puslapyje
http://www.lmnsc.lt/lt/musu_eksperimentas

 

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
E.p.info@smm.lt
Tel. (8 5) 219 1253

Šaltinis: Švietimo ir mokslo ministerija https://www.smm.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/kvieciame-mokinius-dalyvauti-steam-konkurse-musu-eksperimentas  [žr. 2017-02-09]

KARŠTOS NAUJIENOS! BALANDŽIO 12–13 D. RADVILIŠKYJE VYKS PARODA „SUŽINOKIME. TOBULĖKIME. VEIKIME“ 2017

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras, bendradarbiaudamas su Radviliškio rajono savivaldybe, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centru ir Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindine mokykla, pradeda intensyviai ruoštis per mokinių pavasario atostogas organizuojamai parodai „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“. Ji vyks 2017 m. balandžio 12–13 d. Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinėje mokykloje (Radvilų g. 6, Radviliškis). 

Parodos lankytojams siūlysime renginius šiuo metu aktualiausiomis temomis: Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų atnaujinimas, bendrieji ugdymo planai, mokyklų strateginis planavimas. Parodoje tęsime ir kitų svarbių temų gvildenimą: Geros mokyklos koncepcijos įgyvendinimo galimybės mokykloje, mokinių pasiekimų ir pažangos rezultatų gerinimas bei ugdymo proceso tobulinimas.

Stengsimės atsakyti į mokytojams ir mokyklų vadovams dažnai kylantį klausimą – KAIP? Atsakymo ieškosime diskutuodami, dalyvaudami edukaciniuose užsiėmimuose, stebėdami demonstracijas. Renginiuose dalyvaus LR švietimo ir mokslo ministerijos, jai pavaldžių institucijų specialistai, kviestiniai lektoriai ir švietimo praktikai. Parodoje įrengtuose įvairiuose stenduose bus pristatomos mokymo(si) priemonės, edukacinės programos ir tai, ko reikia šiuolaikiškam bei kokybiškam darbui mokykloje.

Kviečiame Jus dalyvauti parodoje „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“. Apsilankymas parodoje – nemokamas. Visi renginiai yra be išankstinės registracijos. Lankytojams bus išduodamos pažymos dėl dalyvavimo parodoje. Parodos renginių programą ir daugiau informacijos apie parodą paskelbsime artimiausiu metu.

Jau šiandien pasižymėkite balandžio 12–13 d. savo kalendoriuose ir kartu su kolegomis atvykite į Radviliškį!

Jei per parodą norėtumėte organizuoti renginį (diskusiją, pranešimą, edukacinį užsiėmimą), konkrečių pasiūlymų lauksime el. paštu paroda@upc.smm.lt iki vasario 22 d. Tel. pasiteirauti +370 5 210 9829.

Rūta Mazgelytė
viešųjų ryšių specialistė
Šaltinis: Ugdymo plėtotės centras:
http://www.upc.smm.lt/paroda/2017/radviliskis.php [žr. 2017-02-09]
 

„MOKYTOJO TV“ KVIEČIA DALYVAUTI TIESIOGINĖJE VAIZDO TRANSLIACIJOJE „APIE NEPAKLUSNIUS ARBA LABAI PAREIGINGUS MOKINIUS. KAIP MOKYKLA GALI PADĖTI VAIKAMS IŠ GIRTAUJANČIŲ ŠEIMŲ?“

Živilė Gapšienė,
Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkė
 
Šaltinis: Ugdymo plėtotės centras: http://www.upc.smm.lt/naujienos/mokytojotv/avs.php  [žr. 2017-02-07]

 

PRASIDĖJO RENGINIŲ CIKLAS, SKIRTAS MENINIO UGDYMO KOKYBEI TOBULINTI

2017 m. sausio 26 d. įvyko primoji kvalifikacijos tobulinimo akredituotos 6 sesijų programos „Šiuolaikinė meninio ugdymo didaktika: klasės valdymas ir mokymosi metodai“ sesija. Ji buvo skirta specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mokymosi ypatumams ir klasės valdymo psichologiniams aspektams aptarti. Dailės ir muzikos mokytojai įdėmiai klausėsi lektorių Astos Kisielienės (Vilniaus m. psichologinės pedagoginės tarnybos vyriausiosios specialiosios pedagogės) ir psichologės Irenos Ramoškaitės (Ugdymo plėtotės centro Informacinių technologijų skyriaus vedėjos pavaduotojos) įžvalgų, aktyviai klausinėjo, kartu sprendė praktines problemas. Sesijos apibendrinimo metu mokytojai teigė, kad teorinės ir praktinės žinios apie specialiųjų poreikių vaikus ir klasės valdymą yra jiems labai reikalingos ir naudingos. Dalyviai kartu su lektoriais susiplanavo savarankiško darbo užduotis, kurias praktiškai išbandys ir po mėnesio aptars 2-ojoje sesijoje.

Kvalifikacijos tobulinimo programa „Šiuolaikinė meninio ugdymo didaktika: klasės valdymas ir mokymosi metodai“ (AIKOS kodas: 213000869) orientuota į ilgalaikį mokytojų kvalifikacijos tobulinimą. Programos dalyviai mokysis visą pusmetį, sesijų metu įgytą patirtį apibendrins savarankiško darbo užduotyse. Daugiau informacijos apie programą.

Kviečiame ir į kitas kvalifikacijos tobulinimo programos menų mokytojams:

akredituota 3 sesijų programa „Mokinių meninio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: menų brandos egzamino atvejo analizė“ (AIKOS kodas: 211000260);

akredituota 2 sesijų programa „Menų dūzgės“: mokinių mokymosi edukacinėse aplinkose galimybės(AIKOS kodas: 213000649).  [žr. 2017-01-31]

Šaltinis: Ugdymo plėtotės centras: http://www.upc.smm.lt/naujienos/menai/ciklas.php

Žydrė Jautakytė
Ugdymo plėtotės centro Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė
Alė Vilutienė
Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė

„MOKYTOJO TV“ KVIEČIA DALYVAUTI TIESIOGINĖJE TRANSLIACIJOJE „MODERNI MOKYKLOS BIBLIOTEKA: SIEKIAMYBĖ AR REALYBĖ?“

2017 m. vasario 2 d. (ketvirtadienį) 14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Moderni mokyklos biblioteka: siekiamybė ar realybė?“.

Transliacijoje kviečiami dalyvauti mokyklų bibliotekininkai, mokyklų vadovai, savivaldybių švietimo padalinių darbuotojai, mokiniai ir jų tėvai bei visi kiti, besidomintys mokyklų bibliotekų veikla.

Transliacijos tikslas – aptarti, kas yra moderni mokyklos biblioteka, koks pagrindinis vaidmuo jai tenka ir padiskutuoti, ar moderni mokyklos biblioteka tikrame gyvenime yra realybė, ar dar vis siekiamybė.

Per transliaciją bus galima tiesiogiai užduoti klausimus, pateikti savo nuomonę. Klausimus taip pat galima iš anksto siųsti Astai Morkūnienei el. p. asta.morkuniene@upc.smm.lt, tel. (8 5) 279 9599.

Transliaciją galima tiesiogiai stebėti „Mokytojo TV“ interneto svetainėje.

Asta Morkūnienė,
Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus vedėja
Šaltinis: Ugdymo plėtotės centras: http://www.upc.smm.lt/naujienos/mokytojotv/biblioteka.php  [žr. 2017-01-31]

„MOKYTOJO TV“ KVIEČIA DALYVAUTI TIESIOGINĖJE VAIZDO TRANSLIACIJOJE „KĄ REIKIA ŽINOTI APIE NACIONALINĮ MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMĄ?“

2017 m. sausio 30 d. (pirmadienį) 15.00–15.30 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Ką reikia žinoti apie Nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą?“.

Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, administracijų atstovai, mokytojai, asmenys, atsakingi už mokyklų įsivertinimo veiklas ir kt., savivaldybių švietimo padalinių atstovai.

Transliacijos tikslas – suteikti švietimo bendruomenei informacijos apie Nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą (toliau NMPP). Transliacijos metu bus pristatytos pagrindinės naujo Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinto dokumento „Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas“ nuostatos bei 2016–2017 metais vykdomo NMPP (šis patikrinimas iki 2017 m. buvo vadinamas diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymu) aktualijos, aptariami klausimai, kaip apie vykdomus mokinių pasiekimų vertinimus geriau informuoti tėvus.

Per transliaciją bus galima tiesiogiai užduoti klausimus, pateikti savo nuomonę. Iš anksto klausimus galite siųsti Eglei Melnikei el. paštu egle.melnike@nec.lt.

Živilė Gapšienė,
Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkė

Šaltinis: Ugdymo plėtotės centras: http://www.upc.smm.lt/naujienos/mokytojotv/pasiekimai.php [žr. 2017-01-26]

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Bendroji muzikos programa 2008: ką nuveikėme?“

 

2017 m. sausio 25 d. (trečiadienį) 15.00–15.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Bendroji muzikos programa 2008: ką nuveikėme?“. Tai transliacijų ciklo „Meninis ugdymas: tendencijos, kryptys, patirtys, klausimai“ tęsinys.

Transliacijoje kviečiami dalyvauti muzikos mokytojai, neformaliojo muzikinio švietimo pedagogai, mokyklų administracijų atstovai.

Transliacijos tikslas – aptarti 2008 metais įsigaliojusią bendrąją muzikos programą: siekius, turinį, rezultatus.

Per transliaciją bus galima tiesiogiai užduoti klausimus, pateikti savo nuomonę. Klausimus taip pat galima iš anksto siųsti Žydrei Jautakytei el. paštu zydre.jautakyte@upc.smm.lt, tel. (8 5) 210 9826.

Transliaciją galima tiesiogiai stebėti „Mokytojo TV“ interneto svetainėje.

Žydrė Jautakytė,
Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė
Šaltinis: Ugdymo plėtotės centras: http://www.upc.smm.lt/naujienos/mokytojotv/muzika2.php [žr. 2017-01-20]

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Informatinio mąstymo idėjos „Bebro“ uždaviniuose

2017 m. sausio 19 d. (ketvirtadienį) 14.00–14.30 val. Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Informatinio mąstymo idėjos „Bebro“ uždaviniuose“.

Transliacijoje kviečiami dalyvauti informacinių technologijų, matematikos mokytojai, mokyklų administracijų atstovai.

Transliacijos tikslas – aptarti, kas yra informatinis mąstymas ir kuo jis aktualus 21-ajame amžiuje. Informatinį mąstymą galime nusakyti įvairiai, tačiau svarbiausia – tai gebėjimas atpažinti ir formuluoti aplinkos problemas (uždavinius), logiškai organizuoti ir analizuoti duomenis, pavaizduojant juos modeliais, įvertinti problemos išsprendžiamumą ir automatizuoti jos sprendimą, naudojant šiuolaikines technologijas.

Mokytojams svarbu suprasti, pamąstyti, kaip ugdyti mokinių informatinį mąstymą, tam galima ir reikia pasitelkti įvairias priemones. Laidoje bus aptariama viena iš tokių priemonių – informatikos konkurso „Bebras“ uždaviniai, jų pateikimas žaidybine forma – kortelėmis. Žiūrovas bus kviečiamas drauge išspręsti kelis uždavinius ir atrasti juose informatikos konceptus.

Transliacijoje dalyvauja Vilniaus universiteto mokslininkės: profesorė Valentina Dagienė, doktorantės Lina Vinikienė ir Gabrielė Stupurienė.

Per transliaciją bus galima tiesiogiai užduoti klausimus, pateikti savo nuomonę. Klausimus taip pat galima iš anksto siųsti Alvidai Lozdienei el. paštu alvida.lozdiene@upc.smm.lt.

Transliaciją galima tiesiogiai stebėti „Mokytojo TV“ interneto svetainėje.

Alvida Lozdienė,
Informacinių technologijų skyriaus metodininkė
Šaltinis: Ugdymo plėtotės centras: http://www.upc.smm.lt/naujienos/mokytojotv/bebras.php [žr. 2017-01-12]

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Gamtamokslinio ir socialinio ugdymo pradinėse klasėse aktualijos“

2016 m. gruodžio 7 d. (trečiadienį) 14.00–15.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Gamtamokslinio ir socialinio ugdymo pradinėse klasėse aktualijos“.

Transliacijoje kviečiami dalyvauti pradinių klasių mokytojai, mokyklų vadovai, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir kt.

Transliacijos tikslas – švietimo bendruomenei pristatyti 4 klasės mokinių tarptautinio gamtos mokslų gebėjimų tyrimo TIMSS 2015 rezultatus, palyginti juos su nacionalinio pasaulio pažinimo mokinių pasiekimų tyrimo rezultatais, aptarti rezultatų gerinimo galimybes.

Per transliaciją bus galima tiesiogiai užduoti klausimus, pateikti savo nuomonę. Klausimus taip pat galima iš anksto siųsti Nadiai Venskuvienei el. p. nadia.venskuviene@upc.smm.lt.

Transliaciją galima tiesiogiai stebėti „Mokytojo TV“ interneto svetainėje.

Nadia Venskuvienė,
Ugdymo turinio skyriaus Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio metodininkė
Šaltinis: Ugdymo plėtotės centras: http://www.upc.smm.lt/naujienos/mokytojotv/gamtamokslinis.php [žr. 2016-12-06]
 

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Kompiuterinių muzikos technologijų taikymas muzikos pamokose“

2016 m. gruodžio 6 d. (antradienį) 15.00–16.30 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Kompiuterinių muzikos technologijų taikymas muzikos pamokose“. Tai transliacijų ciklo „Meninis ugdymas: tendencijos, kryptys, patirtys, klausimai“ tęsinys.

Transliacijoje kviečiami dalyvauti muzikos mokytojai, neformaliojo švietimo pedagogai, mokyklų administracijų atstovai.

Transliacijos tikslas – aptarti kompiuterinių muzikos technologijų taikymo muzikos pamokose tikslus, galimybes ir praktinę naudą.

Per transliaciją bus galima tiesiogiai užduoti klausimus, pateikti savo nuomonę. Klausimus taip pat galima iš anksto siųsti Žydrei Jautakytei el. paštu zydre.jautakyte@upc.smm.lt, tel. (8 5) 210 9826.

Transliaciją galima tiesiogiai stebėti „Mokytojo TV“ interneto svetainėje.

Žydrė Jautakytė,
Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė
 
Šaltinis: Ugdymo plėtotės centras:  http://www.upc.smm.lt/naujienos/mokytojotv/kompiuterine-muzika.php [žr. 2016-12-03]
 

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Mokyklų veiklos tobulinimas. Ko gali tikėtis mokyklos?“

2016 m. lapkričio 29 d. (antradienį) 14.00–15.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Mokyklų veiklos tobulinimas. Ko gali tikėtis mokyklos?“.

Transliacijoje kviečiami dalyvauti mokytojai, mokyklų vadovai ir pavaduotojai, švietimo pagalbos specialistai, švietimo administratoriai, mokiniai.

Transliacijos tikslas – pristatyti ir aptarti mokyklų veiklos tobulinimo galimybes, praktinius pagalbos mokykloms aspektus.

Per transliaciją bus galima tiesiogiai užduoti klausimus, pateikti savo nuomonę. Klausimus taip pat galima iš anksto siųsti Astai Morkūnienei el. p. asta.morkuniene@upc.smm.lt, tel. (8 5) 279 9599.

Transliaciją galima tiesiogiai stebėti „Mokytojo TV“ interneto svetainėje.

Asta Morkūnienė,
Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus vedėja
Šaltinis: Ugdymo plėtotės centras: http://www.upc.smm.lt/naujienos/mokytojotv/veiklos-tobulinimas.php  [žr. 2016-11-26]
 

Prasidėjo švietimo inovacijų paroda „Mokykla 2016“

Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ atidaryta dvi dienas truksianti didžiausia Lietuvoje švietimo inovacijų paroda „Mokykla 2016“.

„Ši paroda yra švietimo idėjų mugė. Idėjų, padedančių kurti gerą mokyklą, kurioje visi dirba ir mokosi su džiaugsmu“, – parodos atidaryme sakė švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Tomas Daukantas.

Parodoje susitinka, mokosi ir patirtimi dalijasi mokyklos, verslo įmonės, nevyriausybinių organizacijų atstovai, mokytojai, mokiniai ir jų tėvai. Iš viso numatyta per 100 renginių.

Pagrindinio parodos renginio „Geros mokyklos forumas“ metu aptariami pamatiniai besikeičiančios mokyklos klausimai: kaip ugdyti brandžias, atsakingas, nuolatinio tobulėjimo siekiančias ir ateities pokyčiams pasirengusias asmenybes? Kaip mokyklą paversti gyvu organizmu, kuriame patiriamas prasmingas, įkvepiantis, atradimų kupinas mokymasis ir vyksta geranoriškas bendradarbiavimas?

Parodoje veikia „Atradimų laboratorijos“, kurios kviečia pasinerti į kūrybinę tiriamąją veiklą. Mokiniai ir mokytojai gali atlikti įvairius gamtos mokslų eksperimentus, iš naujo atrasti inžineriją, susipažinti su įdomiausiais matematikos aspektais, tyrinėti genealoginius medžius, kurti robotus ir komiksus. Parodoje – 8 laboratorijos, tad širdžiai mielą užsiėmimą atranda kiekvienas.

Lapkričio 26 d. intelektualių pašnekesių renginių ciklas „Auginkime kūrėjus Lietuvai“ sukvies laukiančius gilaus pokalbio švietimo temomis su žinomais įvairių sričių atstovais: rašytojais, mokslininkais, menininkais.

Visą parodos „Mokykla 2016“ programą rasite čia.

Šiais metais parodoje dalyvauja per 100 įmonių ir švietimo įstaigų. Jos pristato įvairias ugdymo(si) priemones, įrangą, naująsias technologijas, formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, paslaugas mokykloms, mokytojams ir mokiniams.

Švietimo inovacijų paroda „Mokykla 2016“ vyksta jau 6 kartą. Parodą rengia Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras ir LITEXPO.

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. p. info@smm.lt

Šaltinis: Ugdymo plėtotės centras: https://www.smm.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/prasidejo-svietimo-inovaciju-paroda-mokykla-2016 [žr. 2016-11-26]

Mokymai lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, dirbantiems 5–10 klasėse

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras 2016 m. gruodžio 1–22 d. kviečia lietuvių kalbos ir literatūros mokytojus, dirbančius 5–10 klasėse, į dviejų dienų mokymus „Mokinių gebėjimų ugdymas mokant lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinėje mokykloje“, kurie vyks:

 • gruodžio 1–2 d. Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakultete, II rūmai
  (T. Ševčenkos g. 31, Vilnius) Vilniaus rajono ir Alytaus apskrities mokyklų pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams Registruotis;
 • gruodžio 1–2 d. Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakultete, II rūmai (T. Ševčenkos g. 31, Vilnius) Vilniaus miesto mokyklų pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams Registruotis;
  gruodžio 5–6 d. Šalčininkų „Santarvės“ gimnazijoje (Vytauto g. 35, Šalčininkai) Šalčininkų rajono mokyklų pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams Registruotis;
 • gruodžio 6–7 d. Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakultete, II rūmuose (T. Ševčenkos g. 31, Vilnius) Anykščių, Kaišiadorių, Molėtų, Ukmergės, Širvintų, Švenčionių ir Trakų rajonų, Elektrėnų savivaldybės ir Marijampolės apskrities mokyklų pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams Registruotis;
 • gruodžio 13–14 d. Panevėžio pedagogų švietimo centre (Topolių al. 12, Panevėžys) Panevėžio ir Šiaulių apskričių mokyklų pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams Registruotis;
 • gruodžio 15–16 d. Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centre (Baltijos pr. 51, Klaipėda) Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskričių mokyklų pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams Registruotis;
 • gruodžio 19–20 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre (Vytauto pr. 44, Kaunas) Kauno apskrities mokyklų pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams Registruotis;
 • gruodžio 21–22 d. Visagino „Verdenės“ gimnazijoje (Taikos pr. 21, Visaginas) Ignalinos ir Zarasų rajonų, Visagino savivaldybės mokyklų pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams Registruotis.

Visų renginių pradžia – 12.00 val. Dalyvių registracija nuo 11.30 val.

Maloniai kviečiame dalyvauti mokymuose ir registruotis Ugdymo plėtotės centro informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“. Dalyviams bus išduoti pažymėjimai. Mokytojams, dalyvavusiems vieną dieną mokymuose (pasirinktinai), bus išduodamos pažymos, patvirtinančios dalyvavimą.

Meilė Čeponienė,
Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė
Šaltinis: Ugdymo plėtotės centras: http://www.upc.smm.lt/naujienos/lituanistai/5klase.php [žr. 2016-11-24]
 

 Konkursas „Kompiuterinė Kalėdų pasaka 2016“

Kviečiame dalyvauti visų tipų mokyklų mokinius respublikiniame informatikos konkurse

„Kompiuterinė Kalėdų pasaka 2016“.

Konkurso tikslas – ugdyti mokinių filologinę ir kompiuterinę kultūrą, skatinti kūrybiškumą, išradingumą ir originalias idėjas, atrasti savitumą, atskleidžiant savo kūrybinius polinkius ir gebėjimus.

Konkursui teikiami Kalėdų švenčių tematikai skirti originalūs kompiuterinės grafikos, poezijos, prozos ir nuotraukų koliažo darbai. Konkursui pateikiami darbai skirstomi į dvi kategorijas: piešinių ir nuotraukų. Konkurse gali dalyvauti visų tipų mokyklų mokiniai. Mokiniai piešinių kategorijoje skirstomi į tris amžiaus grupes: 1–4 klasės, 5–8 klasės ir 9–12 klasės. Nuotraukų koliažo kategorijoje pagal amžiaus grupes neskirstoma. Kiekvienais metais konkurse dalyvauja apie 500 mokinių iš daugiau kaip 100 visos Lietuvos mokyklų. Konkursas vyks Informacijos technologijų mokymo centre (ITMC).

Nugalėtojais išrenkami mokiniai, surinkę daugiausiai balų (I–III vietos) kiekvienoje amžiaus grupėje ir koliažo darbų grupėje. Rezultatai skelbiami ITMC interneto svetainėje.

Laukiame originalių darbų iki 2016 m. gruodžio 15 d. Konkurso nuostatai ir darbų pateikimas skelbiami interneto svetainėje http://www.itmc.lt/kompiuterine-kaledu-pasaka/

Konkursą rengia VšĮ Informacijos technologijų mokymo centras, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, atstovaujama Ugdymo plėtotės centro, ir partneriai Kauno Romuvos kino centras, Vilniaus universiteto Kauno fakultetas.

Šaltinis: Ugdymo plėtotės centras: http://www.upc.smm.lt/naujienos/lituanistai/5klase.php [žr. 2016-11-24]

Patvirtinta Pedagoginių profesijų prestižo kėlimo programa

Laikinai einanti švietimo ir mokslo ministro pareigas Audronė Pitrėnienė įsakymu patvirtino Pedagoginių profesijų prestižo kėlimo programą. Pagrindinės sritys, kuriose planuojamos priemonės, keliančios profesijos prestižą, yra šios: gabių ir motyvuotų asmenų pritraukimas į pedagogines studijas, pedagoginių darbuotojų rengimo sistemos ir kompetencijų tobulinimas, sąlygų karjerai plėtra, darbo aplinkos ir sąlygų gerinimas, viešosios nuomonės formavimas.
 
Programą planuojama įgyvendinti etapais nuo 2017 metų iki 2022 metų.
 
„Programos tikslas – sukurti sąlygas, kurios padės parengti ir švietimo sistemoje išlaikyti profesionalius pedagogus, turinčius aukštą prestižą visuomenėje, – sako A. Pitrėnienė. – Vykdant programoje nustatytus uždavinius, bus gerinamos pedagogų darbo sąlygos. Programoje numatoma įvesti etatinį darbo apmokėjimą, mokytojams, turintiems mažą darbo krūvį, sukurti galimybes įgyti papildomą kvalifikaciją. Taip pat skatinti, kad savivaldybės visokeriopai remtų kaimo vietovėse ar nedideliuose miesteliuose dirbančius mokytojus, pvz., kasdien važinėjantiems į darbą mokytojams kompensuotų kelionės išlaidas“.
 
Programos projektas visuomenei svarstyti buvo pateiktas spalio mėn. Sulaukta daugiau nei 100 siūlymų, savo siūlymus teikė profesinės sąjungos, aukštosios mokyklos, nevyriausybinės organizacijos ir kiti socialiniai partneriai. Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas savo posėdyje taip pat pritarė šios programos būtinybei.
 
Programoje numatyti šie uždaviniai:
 • pritraukti gabius ir motyvuotus asmenis į pedagogines profesijas;
 • pagerinti pedagoginių darbuotojų materialinę gerovę ir darbo sąlygas;
 • pertvarkyti pedagoginių darbuotojų rengimą ir vertinimą.
Pedagogikos studijas universitetuose siekiama papildyti praktika mokyklose jau nuo pirmųjų studijų metų. Besirengiantiems tapti mokytojais jauniems žmonėms savo patirtį perduotų, prie jų rengimo prisidėtų aukščiausios kvalifikacijos mokytojai praktikai. Tad studijuodami jaunuoliai galėtų įsivertinti, ar jie motyvuoti ir pasirengę dirbti pedagogo darbą. Tie, kurie nuspręstų, kad jie negali dirbti mokykloje, turėtų galimybę pasitraukti iš pedagoginių studijų ir rinktis kitą kryptį. Taip pat siekiama parengti įvairesnius atrankos į pedagogines studijas būdus, kurie padėtų atrinkti į pedagogines studijas labiausiai motyvuotus jaunuolius.
 
Numatoma keisti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemą, pereiti prie tęstinio profesinio tobulinimo. Akredituotos kvalifikacijos tobulinimo institucijos skatinamos planuoti ilgalaikes kvalifikacijos tobulinimo programas, kurios galėtų būti išdėstomos per kelis mėnesius ar mokslo metus ir vykti įvairiomis formomis. Tokios programos leis dalyviams ne tik išgirsti apie naujoves, bet jas išbandyti savo praktikoje, o programos pabaigoje pasitikrinti įgytos kompetencijos lygį.
Šaltinis: Ugdymo plėtotės centras: http://www.ikimokyklinis.lt/naujiena/23145  [žr. 2016-11-24]