Netradicinė matematikos pamoka „Simetrija aplink mus: gamtoje, zoologijoje, fiziologijoje, mene, pasaulyje“.

Sausio 31 d. 7 a ir 7 b kl. mokiniams bibliotekoje vyko netradicinė matematikos pamoka „Simetrija aplink mus: gamtoje, zoologijoje, fiziologijoje, mene, pasaulyje“.

Matematikos mokytoja Eglė Kulbienė mokiniams paruošė užduotis susijusias su  simetrijos rūšimis, savybėmis. Pasinaudojant bibliotekoje esančiomis knygomis, mokiniai iš jų turėjo surasti simetrijos (x ašies, y ašies, kelių ašių bei taško atžvilgiu) pavyzdžių ir jas nufotografuoti. Namuose, mokiniai, iš surastos informacijos, turėjo sukurti Word dokumentą ir įkelti į jį surastas nuotraukas.
 Mokiniams talkino bibliotekos vedėja Alma Viduolienė.