Netradicinė pasaulio pažinimo pamoka bibliotekoje 4 a kl.

Sausio 22 d. bibliotekoje vyko netradicinė pasaulio pažinimo pamoka bibliotekoje 4 a kl. Pamokos tema: Kada buvo uždrausta lietuviška spauda?
Mokiniams buvo siūloma pasvarstyti, kur jų nuomone, galima gauti paskaiyti arba nusipirkti lietuviškų spaudinių? Visi vienbalsiai nusprendė – lietuviška spauda yra visiems laisvai prieinama. Tada mokiniai paraginami įsivaizduoti, kas galėtų nutikti, jei būtų uždraustas lietuviškas raštas ir spauda, neleista kalbėti gimtąja kalba, mokyklose visų dalykų būtų mokoma svetima, nežinoma kalba?
Į pagalbą atėjo bibliotekininė, kuri paaiškino, kad su tokiais draudimais lietuvių tauta jau buvo susidūrusi. Mokyklose vaikai turėjo rašyti tik rusiškomis raidėmis, o lietuviškas raštas buvo uždraustas. Tačiau lietuviškas knygas imta spausdinti Prūsijoje. Į Lietuvą jas slapta gabeno knygnešiai.
Išsivaduti iš Rusijos priespaudos mėginta per 1831 m. sukilimą. Žymiausi sukilėliai buvo Emilija Pliaterytė, Konstantinas Kalinauskas, Antanas Mackevičius, Zigmantas Sierakauskas. Klasės mokytoja paragino mokinius pasidomėti šiais sukilėliais. Į pagalbą vėl atėjo mokyklos bibliotekininkė, kuri paaiškino, kaip ir kur reikia ieškoti informacijos bibliotekoje.
Pamokos pabaigoje buvo surengta kritinio mąstymo diskusija, svarstoma, kodėl lietuviams nepavyko laimėti ginkluotoje kovoje prieš Rusijos valdžią?
Diskusija apibendrinta išvada – Rusija turėjo didesnę ir stipresnę kariuomenę.

4 a klasės mokytoja A. Petrusevičienė