1-4 kl. piešinių paroda „Riedėk, marguti!“

Mokyklos bibliotekoje vyksta 1-4 klasių  mokinių darbelių ir velykinių atvirukų paroda „Riedėk, margutį!“. Ačiū mokiniams ir mokytojams už gražius darbelius ir atvirukus, piešinius!

Kviečiame apsilankyti!

Bibliotekos vedėja A.Urbienė