Netradicinė lietuvių kalbos pamoka mokyklos bibliotekoje 3 c kl.

Vasario 21 d. 3c kl. mokiniai ir mokytoja Reda Briedienė lankėsi mokyklos bibliotekoje, kur vyko netradicinė lietuvių kalbos pamoka ,,Martyno Vainilaičio biografija“.
Pamokos pradžioje bibliotekos vedėja Alma Urbienė pristatė Martyno Vainilaičio trumpą biografiją. Supažindino mokinius, kur poetas gimė, kokiame name gyveno. Papasakojo apie jo tėvus, vaikystę, kokias mokyklas baigė, kuo dirbo. Pasakė, kokią pirmą knygą parašė, kada pradėjo rašyti, kas paskatino rašyti. Apžvelgė poeto apdovanojimus. Bibliotekininkė skaitė M. Vainilaičio eilėraščius „Ateikit, – niekad neapvilsiu“, „Mano Ąžuoliukas“.
Po pristatymo mokiniai atliko užduotis grupėse. Turėjo išsirinkti knygą ir užrašyti jos autorių, pavadinimą, dailininką, miestą, kuriame knyga išleista, leidyklos pavadinimą, leidimo metus. Mokiniai pastebėjo, kad kartojasi vienas dalykas – knygų autorius. Taip mokiniai susipažino su M. Vainilaičio išleistomis knygomis, kurios yra mokyklos bibliotekoje.
Kita užduotis buvo skirta faktų iš M. Vainilaičio biografijos skaitymui. Faktai buvo surašyti ne eilės tvarka, todėl mokiniams teko pagalvoti, kokia turėtų būti biografijos įvykių seka.
Pamoka baigėsi trumpa filmuko „Kas yra vaikų poetas?“ peržiūra ir aptarimu.
Netradicinėje pamokoje vaikai sužinojo ir įsiminė 2–3 faktus apie mylimą vaikų poetą Martyną Vainilaitį.
Bibliotekos vedėja ir 3 c kl. mokytoja Reda Briedienė