Skaitytos knygos iliustravimas bibliotekoje

Lapkričio 23 d.,  rankose laikydami perskaitytas knygas, pieštukus, baltus lapus, į biblioteką sugužėjo 4 b. kl. mokiniai. Jų užduotis buvo nupiešti skaitytos knygos iliustraciją. Tie mokiniai, kurie neturėjo knygų rinkosi iš bibliotekos. Jiems talkino bibliotekos vedėja. Nupiešę piešinius, mokiniai dalijosi savo įspūdžiais apie perskaitytą knygą, pasakojo apie savo piešinius, juose esančius personažus.