2 b kl. skaitymo įgūdžių ugdymo pamoka: garsiai skaitome V. Petkevičiaus „Gilės nuotykiai ydų šalyje“ knygą

Spalio 12 d. 2 b kl. mokiniai su mokytoja Daiva Petrulienė susirinko bibliotekoje skaityti  V. Petkevičiaus „Gilės nuotykiai ydų šalyje“ knygos skyrelio „Gilės mokslai“. Tik šį kartą mokiniai  ne  tik patys skaitė, bet klausėsi, kaip jiems skaito  bibliotekos vedėja  Alma Viduolienė. Perskaitę skyrelį mokiniai kartu su mokytoja aptarė šios skyrelio veikėjus, veiksmus. Be to atliko užduotį, kur dėliojo sakinius pagal perskaityto skyrelio eiliškumą. Po atliktos užduoties mokiniai grįžo į klasę ir  piešė šios skyrelio fragmentą.