6 c kl. netradicinė literatūros pamoka bibliotekoje

Rugsėjo 20 d. bibliotekoje lankėsi lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja  Danutė Laumienė su 6 c kl. mokiniais.  Vyko netradicinė literatūros pamoka, skirta Lietuvos rašytojui, spaudos darbuotojui, literatūros istorikui, kritikui, visuomenės veikėjui, pedagogui, kunigui Juozui Tumui – Vaižgantui. 
Pamokos pradžioje mokiniai su mokytoja aptarė, ką jau yra sužinoję ir išmokę apie rašytoją. Bibliotekos vedėja parodė ir papasakojo apie Vaižganto išleistas grožines knygas bei raštus, kurie  yra  mokyklos bibliotekoje. Mokiniai domėjosi knygomis, mokytoja pasakojo, kokius kūrinius teks nagrinėti vyresnėse klasėse. Pamokos pabaigoje mokytoja paskaitė ištrauką  iš Vaižganto knygos „Napalys darbus dirba“, trumpai aptarė veikėjus ir veiksmus.
Po to mokiniai linksmai sudainavo lietuvių liaudies dainą apie linelį, nes jau buvo išsiaiškinę, kad Vaižganto literatūrinis pseudonimas siejamas su Vaižgantu – gamtos globėju, linų Dievu.

 

Rugsėjo 26 d. – EUROPOS KALBŲ DIENA

 

EUROPOS KALBŲ DIENA – KAS TAI?

Pirmą kartą Europos kalbų diena švęsta 2001 metais. Šis renginys, kurį organizavo Europos Taryba ir Europos Sąjunga įtraukė milijonus žmonių iš 45 dalyvaujančių šalių. Įvairiais renginiais buvo švenčiama Europos kalbų įvairovė ir skatinamas kalbų mokymasis.

Po šio sėkmingo renginio Europos Taryba paskelbė rugsėjo 26 dieną – Europos kalbų diena. Pagrindiniai šios šventės tikslai:

  • Papasakoti žmonėms apie kalbų mokymosi svarbą ir išskirti kalbas, kurių mokėjimas didintų daugiakalbystę ir tarpkultūrinį supratimą;
  • Skatinti, stiprinti ir išsaugoti turtingą Europos lingvistinę ir kultūrinę įvairovę;
  • Stiprinti kalbų mokymosi visą gyvenimą programas mokyklose ir už jos ribų, studijų ar profesinėms reikmėms, mobilumo, malonumo ar mainų tikslais.

2011 metų rugsėjo 26 dieną Europos Taryboje ir 47 jos narėse buvo švenčiamas Europos kalbų dienos minėjimo dešimtmetis.

 

KAM SKIRTA EUROPOS KALBŲ DIENA?

Europos Taryba tikisi, kad ši diena bus švenčiama šalių narių valdžios institucijose, tarp partnerių, taip pat:

  • tarp politikų (pavyzdžiui, diskutuojant apie kalbų politiką);
  • tarp gyventojų (kadangi kalbų mokymasis visą gyvenimą, būnant bet kokio amžiaus, namuose, darbe ar mokykloje, yra vienas pagrindinių šios dienos tikslų);
  • tarp savanorių (nevyriausybinių organizacijų, įmonių ir t.t.).

Rugsėjo 20-26 d., bibliotekoje, vyksta literatūrinė paroda skirta Europos kalbų dienai.

Enciklopedijų lobynuose: paukščiai – skaitymo gebėjimų ir informacinių įgūdžių ugdymo pamoka 2 a klasės mokiniams bibliotekoje

Gegužės 10 d. 2 a klasė  su mokytoja Egle Nemaniene lankėsi  bibliotekoje. Bibliotekos vedėja Alma Viduolienė mokinius supažindino su enciklopedijomis, kuriose galima rasti įvairios informacijos apie įvairius paukščius. Taip pat, paaiškino, kaip ieškoti reikiamos informacijos enciklopedijose  ir pasiūlė greičiausią būdą, kaip ją galima surasti.
Išklausę pasakojimą apie informacijos paieškąenciklopedijose mokiniai aktyviai ieškojo, pagal gautas užduotis, informacijos. Jiems gelbėjo ne tik bibliotekos vedėja, bet ir jų mokytoja. Suradę informaciją mokiniai skaitė ir  klasės draugams pasakojo, ką naujo sužinojo apie paukščius.
Šio užsėmimo metu  ugdėme skaitymo gebėjimus ir informacinius įgūdžius.  

 

Raiškaus skaitymo konkursas Aušroje

Kovo 8-9 d., mokykloje, vyko 1-4 kl.   „Raiškiojo skaitymo konkursas“. Jame dalyvavo  43 mokiniai.

I vietas užėmė

1 c  kl.  Urtė Mitrochinaitė
2 b  kl. Jokūbas Šešeika
3 b kl. Rusnė Michejevaitė
4 a kl. Ūla Kurlianskaitė

II vietas užėmė:
1 c  kl. Gabrielė Karaliūnaitė
1 c kl. Vakarė Švėgždaitė

2 b kl. Žiedė Pakalnytė
2 c kl. Smiltė Koplūnaitė

3 a kl. Gustė Rauckytė
4 a kl. Viltė Galvelytė

III vietas užėmė:
1 a kl. Viltė Pugžlytė
1 b kl. Adelė Nevieraitė
2 c  kl. Vestina Kėželytė
2 b  kl. Marijus Aukštikalnis
3 b kl. Pija Lapėnaitė
4 a kl. Rokas Jakutis

Sveikiname nugalėtojus. Pirmų vietų nugalėtojai patenka į rajoninį raiškiojo skaitymo konkursą. Linkime pasiekti gerų rezultatų.

Enciklopedijų lobynuose: Lietuvos miestai – skaitymo gebėjimų ir informacinių įgūdžių ugdymo pamoka 2 c klasės mokiniams bibliotekoje

Gegužės 7 d. 2 c klasės mokiniais  su mokytoja Rima Viederienė lankėsi  bibliotekoje. Vyko integruotą pasaulio pažinimo pamoka „Lietuvos miestai“.
Bibliotekos vedėja Alma Viduolienė mokinius supažindino su enciklopedijomis, kuriose galima rasti įvairios informacijos apie Lietuvos mietsai. Paaiškino, kaip ieškoti reikiamos informacijos enciklopedijose  ir pasiūlė greičiausią būdą, kaip ją galima surasti. Išklausę pasakojimą apie informacijos paiešką enciklopedijose mokiniai aktyviai ieškojo sau tinkamos informacijos. Jiems gelbėjo ne tik bibliotekos vedėja, bet ir jų mokytoja. Suradę informaciją mokiniai skaitė ir  klasės draugams pasakojo, ką naujo sužinojo apie surastus Lietuvos miestus.
Šio užsėmimo metu  ugdėme skaitymo gebėjimus ir informacinius įgūdžius.  

7 kl. Informacijos paieškos būdai bibliotekoje

Gegužės 3-4 dienomis mokyklos bibliotekoje vyko integruota lietuvių kalbos ir literatūros pamoka septintokams tema: „Informacijos paieškos būdai bibliotekoje“.
Pamokos metu mokiniai sužinojo, kokias  funkcijas atlieka biblioteka, pagal kokią sistemą sudėtos knygos.  Bibliotekos vedėja išaiškino  ir parodė kas yra vadinama katalogu, katalogine kortele, papasakojo, kokios anksčiau buvo kataloginės kortelės, kokios yra dabar. Su mokiniais išsiaiškinome, kad dabar bibliotekose popierines katalogines korteles pakeitė elektroninės. Mokiniai susidomėję tyrinėjo mokyklos bibliotekos  katalogą, elektronines užklausas.
Antrą pamokos dalį mokiniai atliko praktinę užduotį: išsitraukė bibliotekos  vedėjos paruoštas katalogines korteles, grožinės ir sisteminės literatūros, kuriomis naudodamiesi ieškojo nurodytų knygų. Buvo mokinių, kurie rado knygas greitai, tačiau buvo ir tokių, kuriems prireikė ir mokytojos, ir bibliotekininkės pagalbos.
Manau, tokia pamoka buvo naudinga ir įdomi. Šioje pamokoje mokiniai ne tik išmoko naudotis bibliotekos teikiamomis galimybėmis, bet ir suprato, kad bibliotekose esanti sistema gana sudėtina, o bibliotekininkės darbas yra įdomus, tačiau nelengvas. 

Enciklopedijų lobynuose: medžiai – skaitymo gebėjimų ir informacinių įgūdžių ugdymo pamoka 2 b klasės mokiniams bibliotekoje

Gegužės 5 d. 2 b klasė  su mokytoja Gražina Trečiokiene lankėsi  bibliotekoje.

Bibliotekos vedėja Alma Viduolienė mokinius supažindino su enciklopedijomis, kuriose galima rasti įvairios informacijos apie įvairius medžius. Paaiškino, kaip ieškoti reikiamos informacijos enciklopedijose  ir pasiūlė greičiausią būdą, kaip ją galima surasti. Išklausę pasakojimą apie informacijos paiešką enciklopedijose mokiniai aktyviai ieškojo sau tinkamos informacijos. Jiems gelbėjo ne tik bibliotekos vedėja, bet ir jų mokytoja. Suradę informaciją mokiniai skaitė ir  klasės draugams pasakojo, ką naujo sužinojo apie surastus medžius.

Šio užsėmimo metu  ugdėme skaitymo gebėjimus ir informacinius įgūdžius.  

9 a pamoka „Skaitome poezija“

Balandžio 27 d. 9 a kl. mokiniai su lietuvių kalbos ir literatūros   mokytoja A. Stakionine susirinko į biblioteką  – vyko  netradicinė poezijos skaitymo pamoka.  Pamokos pradžioje bibliotekos vedėja A. Viduolienė mokiniams papasakojo kaip bibliotekoje galima surasti reikiamą poezijos knygą, kokiame skyriuje galima surasti informaciją apie poetus.  
Mokiniai gavo užduotį –  išsirinkti  vieną eilėraščių knygą bei susirasti trumpą informaciją apie pasirinktos knygos autorių.  Kai kuriems mokiniams surinkti informaciją apie poetą ,,padėjo“ kompiuteriai.  Atlikę  pirmąją užduotį,  mokiniai rinkosi eilėraštį, kurį reikės išmokti atmintinai. Refleksijos metu mokiniai  teigė  sužinoję apie įvairaus amžiaus  poetus, kaip bibliotekoje susirasti reikiamą informaciją apie poetus.

 

Enciklopedijų lobynuose: žemynai – skaitymo gebėjimų ir informacinių įgūdžių ugdymo pamoka 4 b klasės mokiniams bibliotekoje

Balandžio 27 d. 4 b  klasė  su mokytoja Astra Petroniene lankėsi bibliotekoje. Bibliotekos vedėja Alma Viduolienė mokinius supažindino su enciklopedijomis, kuriose galima rasti įvairios informacijos apie žemynus. Paaiškino, kaip ieškoti reikiamos informacijos enciklopedijose  ir pasiūlė greičiausią būdą, kaip ją galima surasti.
Išklausę pasakojimą apie informacijos paiešką enciklopedijose mokiniai buvo suskirstyti grupėmis, kurios aktyviai ieškojo sau tinkamos informacijos apie žemynus. Jiems gelbėjo ne tik bibliotekos vedėja, bet ir jų mokytoja. 
Suradę informaciją mokiniai skaitė ir klasės draugams pasakojo, ką naujo sužinojo apie žemynus, jų miestus.
Šio užsėmimo metu  ugdėme skaitymo gebėjimus ir informacinius įgūdžius.  

Bibliotekos vedėja A. Viduolienė