„Pranui Mašiotui – 155“

Gruodžio 18–25 d. bibliotekoje vyks literatūrinė paroda skirta  „Pranui Mašiotui – 155“.

Kviečiame apsilankyti.

„Antanui Jonynui – 95“.

Gruodžio 10–17 d. bibliotekoje vyks literatūrinė paroda skirta „Antanui  Jonynui – 95“.

Kviečiame apsilankyti.

Popietė – „Metų knygų rinkimams atėjus“ 4 a kl. mok.

Lapkričio 29 d. bibliotekoje vyko 4 a kl.  skaitymo popietė „Metų knygų rinkimams atėjus“.
Popietės metu, bibliotekos vedėja, papasakojo kokios ir kaip anksčiau buvo skaitomos knygos, kokios dabar yra knygų skaitymo tendencijos. Tai pat buvo pristatyti praėjusių metų ir šių metų knygų rinkimai vaikams. Prisiminėme  2017 m. dalyvavusių ir susipažinome 2018 m.  dalyvaujančių  rinkimuose metų knygomis. Kadangi šiais metais mokykla yra nupirkusi visas metų knygas vaikams ir paaugliams, tai apžiūrėjome  kaip jos atrodo. Popietės eigoje žiūrėjome keletas  LRT televizijos transliacijų – susitikimus su metų knygų autorėmis, kurios šiemet pristato  savo knygas rinkimuose vaikams.
Bibliotekos vedėja kvietė skaityti knygas ir balsuoti už jas tinklalapyje:  http://metuknygosrinkimai.skaitymometai.lt/index.php?-407227530.
Popietės pabaigoje mokytoja pasiėmė į klasę metų knygas vaikams, kurias išdalino klasėje mokiniams. Mokiniai perskaitę, dalinsis, skaitys ir dalinsis įspūdžiais. 
Pasidalinę įspūdžiais apie perskaitytas knygas bus renkama Metų knyga vaikams tarp ketvirtų klasių. 

Popietė – „Metų knygų rinkimams atėjus“ 4 b kl. mok.

Lapkričio 27 d. bibliotekoje vyko 4 b kl.  skaitymo popietė „Metų knygų rinkimams atėjus“. Popietės metu, bibliotekos vedėja, papasakojo kokios ir kaip anksčiau buvo skaitomos knygos, kokios dabar yra knygų skaitymo tendencijos. Tai pat buvo pristatyti parėjusių metų ir šių metų knygų rinkimai vaikams ir papasakota apie knygų rinkimuose 2017 m. dalyvavusių arba 2018 m.  dalyvaujančių  rinkimuose knygas, parodyta kaip jos atrodo  ir  kokias knygas turi mokyklos biblioteka. Žiūrėjome keletas  LRT televizijos transliacijų – susitikimus su metų knygų autorėmis, kurios šiemet pristato  savo knygas rinkimuose vaikams.
Bibliotekos vedėja kvietė jas skaityti ir balsuoti už jas tinklalapyje:  http://metuknygosrinkimai.skaitymometai.lt/index.php?-407227530.
Popietės pabaigoje keletas mokinių pasirinko  metų knygas vaikams, kurie paskaitę papasakos savo klasės draugams apie pasirinktą knygą. Knygos keliaus pas kitus mokinius.
Pasidalinę įspūdžiais apie perskaitytas knygas bus renkama Metų knyga vaikams tarp ketvirtokų.

 

 

Netradicinė tikybos pamoka bibliotekoje

Lapkričio 26 d. bibliotekoje vyko netradicinė tikybos pamoka 5 a klasės mokiniams. Tikybos mokytoja D. Anskinienė mokiniams paruošė užduotis, o bibliotekos vedėja jiems padėjo jas atlikti. Pirmiausia mokiniai kartu su bibliotekininke  prisiminė, kaip ieškoti bei pagal ką galima surasti bibliotekoje reikiamą knygą. Po to  mokiniai atsakinėjo į mokytojus paruoštus klausimus: kokie paieškos žingsniai reikalingi ieškant knygos bibliotekoje, paaiškinti, kaip reikia surasti citatą knygoje ir Šventajame Rašte.
Atsakę į klausimus mokiniai susiskirstė į 4 grupes ir  atliko mokytojos pateiktas užduotis: reikėjo surasti nurodytą bibliotekoje esančią knygą ir joje surasti mokytojos pradėtą citatą bei ją užbaigti. Po to visi mokiniai ieškojo iš Šv. Rašto reikiamų citatų.
Pamokos pabaigoje aptarėme, ar visiems pavyko surasti reikiamas knygas ir atsakyti į visus klausimus. Skaitėme rastas citatas iš Šv. Rašto.
Mokiniai džiaugėsi netradicine tikybos pamoka bibliotekoje.

Bibliotekos vedėja A. Viduolienė

„Antanui A. Jonynui – 65“

Lapkričio 25–30 d. vyks literatūrinė paroda skirta „Antanui A. Jonynui – 65“.

Kviečiame apsilankyti.

Skaitytos knygos iliustravimas bibliotekoje

Lapkričio 23 d.,  rankose laikydami perskaitytas knygas, pieštukus, baltus lapus, į biblioteką sugužėjo 4 b. kl. mokiniai. Jų užduotis buvo nupiešti skaitytos knygos iliustraciją. Tie mokiniai, kurie neturėjo knygų rinkosi iš bibliotekos. Jiems talkino bibliotekos vedėja. Nupiešę piešinius, mokiniai dalijosi savo įspūdžiais apie perskaitytą knygą, pasakojo apie savo piešinius, juose esančius personažus. 

 

„Violetai Palčinskaitei – 75“

Lapkričio 20 – 25 d. vyks literatūrinė paroda skirta „Violetai Palčinskaitei – 75“.

Kviečiame apsilankyti.

Leidyklos „Šviesos“ dovana – naujos knygos

2018 m. lapkričio 15 d. UAB „Šviesos“ leidykla dovanojo knygas:

 1. Iškyla Provanse / Elizabeth Bard. – Vilnius, 2016. – 380, [2] p
 2. Prancūzių paslaptys / Debra Ollivier. – Vilnius, 2016. – 267, [3] p
 3. Maro diena / Andrius Tapinas. – Vilnius, 2015. – 436, [4] p
 4. Už nuodėmes bus atleista / Katja Kettu. – Vilnius, 2015. – 317, [2] p
 5. Miestelio skaitytojai rekomenduoja / Katarina Bivald. – Vilnius, 2014. – 371, [2] p
 6. Užkerėtas dvaras / Sarah J. Maas. – Vilnius, 2016. – 447, [1] p
 7. Dabar, rytoj arba niekada / Marianne Kavanagh. – Vilnius, 2015. – 309, [2] p
 8. Netikėta vakansija / J.K. Rowling. – Vilnius, 2013. – 485, [2] p
 9. Tėvystės paradoksai / Jennifer Senior. – Vilnius, 2015. – 332, [1] p
 10. Sportuok su Jean Claude / [sudarytoja Algė Ramanauskienė]. – Vilnius, 2016. – 189, [3] p
 11. Ypatingas vaikas: vienas ar kiekvienas / [Asta Blandė ir Eglė Gudelienė]. – Kaunas, 2017. – 137, [3] p., [8] įd. lap. –  (Tėvystės žemėlapis)
 12. Romanas / Liutauras Degėsys. – Vilnius, 2014. – 248, [4] p
 13. Lizarija, arba Moteriško malonumo paslaptys / Antonella Cilento. – Vilnius, 2015. – 328, [4] p

Dėkojame leidyklai ir jos atstovui Dainiui Kulbiui bei laukiame skaitytojų.