Metodinė išvyka

Spalio 30 d. dalyvavome metodinėje išvykoje „Šiaulių miesto kultūros įstaigų edukacinių aplinkų pristatymas“.

Aplankėme Šiaulių universiteto biblioteką ir Juliaus Janonio gimnazijos biblioteką.