9 a kl. lietuvių literatūros pamokos: Tautinės tapatybės paieškos lietuvių sakmėse

Lapkričio 20 d.  mokyklos bibliotekoje 9 a kl. vyko lietuvių literatūros pamoka „Tautinės tapatybės paieškos lietuvių sakmėse “. 
Pamokos pradžioje mokytoja Aurelija Stakionienė pristatė pamokos uždavinį ir paaiškino kaip klasifikuojamos sakmės, kas jos yra.
Pamokos eigoje bibliotekos vedėja Alma Viduolienė papasakojo, kokias turi biblioteka knygas, mokslinius šaltinius kuriose yra minimos sakmės. Pristatė kuriose knygose yra paminėtos Biržų krašto sakmės, padavimai.
Po to, mokytoją paskelbė užduotį, kur mokiniai turėjo perskaityti 3-4 sakmes ir naudodamiesi įvairiais šaltiniais surinkti medžiagą apie sakmių vaizduojamąjį pasaulį, veikėjus ir atsakyti į klausimus.
Pirmoji pamoka pasibaigė bibliotekoje, tačiau šios pamokos darbas tęsėsi per antrąją pamoką kompiuterio klasėje, kur mokiniai iš surinktos medžiagos apie lietuvių liaudies sakmes turėjo, pagal duotus reikalavimus, sukurti pateiktis. 
Šiose pamokoje ugdėme informacinių ir skaitymo įgūdžius.