2 c kl. skaitymo įgūdžių ugdymo pamoka: garsiai skaitome V. Petkevičiaus „Gilės nuotykiai ydų šalyje“ knygą

Spalio 13 d. 2 c kl. mokiniai su mokytoja Rima Viederienė susirinko bibliotekoje skaityti  V. Petkevičiaus „Gilės nuotykiai ydų šalyje“ knygos skyrelio „Raudonblauzdis paukštis“. Tik šį kartą mokiniai  ne  patys skaitė, o klausėsi, kaip jiems skaitė  bibliotekos vedėja  Alma Viduolienė. Perskaitę skyrelį mokiniai kartu su mokytoja aptarė šios skyrelio veikėjus, veiksmus. Be to atliko užduotį, kur dėliojo sakinius pagal perskaityto skyrelio eiliškumą. Po atliktos užduoties mokiniai piešė šios skyrelio fragmentą.