2 b kl. skaitymo įgūdžių ugdymo pamoka: garsiai skaitome V. Petkevičiaus „Gilės nuotykiai ydų šalyje“ knygą

Spalio 12 d. 2 b kl. mokiniai su mokytoja Gražina Trečiokiene susirinko bibliotekoje skaityti  V. Petkevičiaus „Gilės nuotykiai ydų šalyje“ knygos skyrelio „Raudonblauzdis paukštis“. Mokiniai skaitė ne tik patys, bet jiems „talkino“  bibliotekos vedėja  A. Viduolienė ir jų mokytoja. Perskaitę skyrelį mokiniai kartu su mokytoja aptarė šios skyrelio veikėjus, veiksmus. Be to atliko užduotį, kur dėliojo sakinius pagal perskaityto skyrelio eiliškumą. Po atliktos užduoties mokiniai piešė šios skyrelio fragmentą, kaip gandras susitiko su gile.