Skaitymo gebėjimų ir informacinių įgūdžių ugdymo pamoka 1 a klasės mokiniams: informacijos paieška enciklopedijose: medžiai

Gegužės 15 d., bibliotekoje, lankėsi 1 a kl. mokiniai. Jiems reikėjo surasti informaciją apie medžius: kokie medžiai auga Lietuvoje, koks aukščiausias ir mažiausias medis, kur auga medžiai, kokį plotą užima miškai planetos paviršiuje ir į kitus klausimus, susijusius su medžiais ir miškais.
Prieš renkant informaciją, bibliotekos vedėja Alma Viduolienė papasakojo, kur rasti enciklopedijas, kokios  jos būna ir kokių mokiniams reiks enciklopedijų renkant informaciją apie medžius, miškus. Mokiniai įdėmiai išklausė kaip  ieškoti informacijos enciklopedijose, koks būdas pats greičiausias. Išklausę apie informacijos paiešką enciklopedijoje mokiniai aktyviai ieškojo sau tinkamos informacijos. Jiems gelbėjo ne tik bibliotekos vedėja, bet ir jų mokytoja Eglė Nemanienė. Suradę informaciją mokiniai skaitė ir  klasės draugams pasakojo, ką naujo sužinojo apie įvairius medžius, miškus. 
Šioje pamokoje mokiniai tobulino skaitymo gebėjimus  ir informacinio raštingumo įgūdžius.