7b kl. pamoka. Recenzija ir anotacija knygoje

Kovo 5 d. 7 b. kl. mokiniai su lietuvių k. mokytoja Loreta Baroniene susirinko į biblioteką išsiaiškinti kuo skiriasi recenzija nuo anotacija ir kaip jas reikia parašyti. 

Pamokos pradžioje mokytoja mokiniams priminė kuo skiriasi informaciniai, apeliaciniai tekstai ir komentarai. Po to mokiniai aiškinosi  recenzijos ir  anotacijos sąvokas, diskutavo kuo jos skiriasi, kur jos būna parašytos. Pamokos eigoje bibliotekos vedėja paaiškino kokiose knygose būna parašytos anotacijos  ir recenzijos. Rodė knygų pavyzdžių su anotacijomis ir recenzijomis.  Padiskutavę su mokiniais,  patraukėme į grožinės literatūros skyrių pažiūrėti ir susirasti knygas, kuriose yra parašytos anotacijos ir recenzijos. Vieni išsirinko labai greitai, kiti ilgai abejojo kuri knyga. Išsirinkę knygas mokiniai pristatė kodėl ir pagal ką pasirinko knygas. Dauguma mokinių perskaitę anotacijas sakė, kad pagal jas išsirinko, bet buvo, kad rinkosi ir pagal knygos viršelį. Smagu buvo kad, beieškant knygų, atsirado noras ir skaityti.