Su 2 c kl. mok. garsiai skaitome V. Petkevičiaus „Gilės nuotykiai ydų šalyje“ knygą.

Spalio 27 d. 2 c kl. mokiniai susirinko bibliotekoje skaityti V. Petkevičiaus „Gilės nuotykiai ydų šalyje“ knygos. Mokinai skaitė knygoje esantį skyrelį „Sprink-ryk“. Jiems talkino 6 c kl. mokinės Monika Korolkovaitė ir Eva Stakionytė. Perskaitę skyrelį mokiniai kartu su mokytoja P. Buikiene aptarė šios skyrelio veikėjus, veiksmus. Mokiniai atliko užduotį, kur rinko kokie sakiniai teisingi, kokie – ne. Juos spalvino skirtingomis spalvomis.