Su 2 b kl. mok. garsiai skaitome V. Petkevičiaus „Gilės nuotykiai ydų šalyje“ knygą.

Spalio 17 d. 2 b kl. mokiniai susirinko bibliotekoje skaityti V. Petkevičiaus „Gilės nuotykiai ydų šalyje“ knygos. Mokinai skaitė knygoje esantį  skyrelį  „Gilė mokosi“. Jiems talkino    6 b kl. mokinės Goda Greviškytė ir Jovilė Brobliauskaitė. Perskaitę skyrelį mokiniai kartu su mokytoja A. Petrusevičienė aptarė  šio skyrelio veikėjus, veiksmus.