Su 2 a kl. mok. garsiai skaitome V. Petkevičiaus „Gilės nuotykiai ydų šalyje“ knygą.

Spalio 11 d. 2 a kl. mokiniai susirinko bibliotekoje skaityti V. Petkevičiaus „Gilės nuotykiai ydų šalyje“ knygos. Mokinai skaitė knygoje esantį  skyrelį  Raudonblauzdis paukštis. Jiems talkino 8 a kl. mokinės. Perskaitę skyrelį mokiniai kartu su mokytoja V. Kruopiene aptarė  šios skyrelio veikėjus, veiksmus.