Kviečiame į knygų ekspoziciją „Tautos stiprybė glūdi jos pačios syvuose“

Mokykloje gruodžio 7 – 11 dienomis vyksta projektas etninės kultūros savaitė „Kraičio skrynią pravėrus…“  Ta proga bibliotekoje veikia knygų ekspozicija „Tautos stiprybė glūdi jos pačios syvuose“.  Mokiniai gali susipažinti su lietuvių liaudies papročiais, dainomis, tautiniais rūbais, įvairiais menais.