Kalbų diena

2012 m. rugsėjo 26 d. mokykloje buvo paminėta Europos Kalbų diena. Ši diena minima visoje Europoje ir „Aušroje“ tai taip pat  tapo tradicija.

Šiais metais šeštų klasių mokiniai piešė piešinius su skirtingų šalių vėliavomis bei užrašais įvairiomis kalbomis. Jais buvo papuošti mokyklos stendai. Ant kiekvieno kabineto durų buvo galima perskaityti įžymių žmonių minčių apie kalbas ir jų reikšmę anglų, rusų, lietuvių kalbomis. Tuo tarpu tie, kurie domisi faktais, savo smalsumą patenkinti ir daugiau sužinoti galėjo žiūrėdami vienuoliktokų paruoštas skaidres „Ar žinai, kad…?“, kurios visą dieną buvo demonstruojamos mokyklos informacinio televizoriaus ekrane.

Ši diena svarbi kiekvienam, nes juk reikia kuo dažniau prisiminti, kad

„Kalba yra didis, tautos statytas paminklas“. (Jonas Jablonskis)

Apie kalbų dieną pasaulyje:

http://ec.europa.eu/languages/orphans/european-day-of-languages_lt.htm