Pranas Mašiotas mūsų atmintyje.

Bibliotekoje išleista literatūrinė paroda „Pranui Mašiotai – 150 metų“

Siūlome apsilankykite šiame puslapyje: http://www.ku.lt/biblioteka/pranas-masiotas/ Tai virtuali paroda skirta publicistui, prozininkui, vertėjui, knygų vaikams bei vadovėlių autoriui, pedagogui, švietimo ministrui Pranui Mašiotui.

Šios parodos akcentas – Prano Mašioto išleisti darbai, kurie yra saugomi Klaipėdos universiteto bibliotekoje. Ruošiant virtualią parodą, šie leidiniai buvo surinkti chronologine tvarka nuo seniausių iki naujausių iš įvairių bibliotekos padalinių: Retų spaudinių, kolekcijų ir rankraščių skyriausMenų ir Pedagogikos fakulteto bibliotekų. Leidiniai suskirstyti pagal Prano Mašioto parašytus darbus ir šio autoriaus verstus veikalus. Parodoje taip pat pateikiama trumpa medžiaga, surinkta iš įvairių literatūros šaltinių, apie Praną Mašiotą bei jo artimuosius.

Literatūra apie Praną Mašiotą ir jo artimuosius

Prano Mašioto darbai

Prano Mašioto vertimai