K.Binkis – poezijos burtininkas

Bibliotekoje vyksta literatūrinė paroda:“Kaziui Binkiui – 120 metų“.