2 a kl. skaitymo įgūdžių ugdymo pamoka: garsiai skaitome V. Petkevičiaus „Gilės nuotykiai ydų šalyje“ knygą

Spalio 26 d. 2 a kl. mokiniai su mokytoja Miglute Budriūniene susirinko bibliotekoje skaityti  iš  V. Petkevičiaus „Gilės nuotykiai ydų šalyje“ knygos.  Skaitėme du skyrelius. Skyrelį „Sprink-ryk“ skaitė bibliotekos vedėja Alma Viduolienė, o skyrelį „Aš tik paprastas žirnelis“ skaitė mokytoja.  Perskaitę skyrelius mokiniai kartu su mokytoja aptarė šių skyrelių veikėjus, veiksmus. Be to, atliko užduotį, kur dėliojo sakinius pagal perskaityto skyrelių eiliškumą. Po atliktos užduoties mokiniai grįžo į klasę ir  piešė iš šių skyrelių fragmentus. 

Konstitucijos diena

1992 m. spalio 25 d. Lietuvos piliečiai referendume priėmė dabartinę Lietuvos Respublikos Konstituciją. Konstitucija (lot. constitutio „nustatymas“) – tai pagrindinis valstybės įstatymas, turintis aukščiausią teisinę galią, nustatantis šalies politinės, teisinės ir ekonominės sistemos pagrindus. Visų pirma, Lietuva yra nepriklausoma demokratinė respublika, besiremianti demokratijos principais. Lietuvos valstybę kuria Tauta.

Kviečiame apsilankyti bibliotekoje ir susipažinti su Lietuvos konstitucija.

„Mykolui Sluckiui – 90“

Spalio 21-25 d. bibliotekoje, vyksta literatūrinė paroda skirta „Mykolui Sluckiui -90“. Kviečiame apsilankyti.

Informacinių įgūdžių ugdymo pamokos 7-ųjų klasių mokiniams: žodynų ir žinynų lobynai

Spalio 16-17 d.  7-ųjų  klasių mokiniai  su lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Jūrate Laisvūne Šatiene lankėsi mokyklos bibliotekoje. Tai buvo netradicinė pamoka, kurios metu septintokai sužinojo apie žodynų ir žinynų įvairovę, sandarą bei atliko įvairias užduotis. Mokytoja mokiniams priminė lietuvių kalbos tyrinėjimo pradžią, pirmųjų žodynų misiją ir autorius bei paragino pamąstyti, kodėl šiandien reikalingi žinynai ir žodynai ir kaip nepaklysti informacinio srauto gausoje.
Bibliotekos vedėja Alma Viduolienė mokinius supažindino su bibliotekoje esančiais žodynais ir žinynais, kokia informacija juose slepiasi ir kaip ji išdėstyta. Taip pat paaiškino, kaip reiktų ieškoti reikiamos informacijos ir pasiūlė greičiausią būdą, kaip ją galima surasti. Išklausę pasakojimą apie informacijos paiešką žodynuose ir žinynuose, mokiniai aktyviai atliko bibliotekos vedėjos nurodytas užduotis. Jiems gelbėjo ne tik bibliotekos vedėja, bet ir jų mokytoja. Suradę informaciją, mokiniai užsirašė sąsiuviniuose. Kartu su mokytoja aptarė, kodėl svarbu naudotis ne tik šiuolaikinių technologijų teikiamomis informacijos paieškos galimybėmis, bet ir tradiciškai mokėti rasti informaciją žodynuose bei žinynuose.
Šio netradicinio užsėmimo metu mokiniai susipažino su žodynų ir žinynų įvairove,  ugdėsi  informacinius įgūdžius ir mokėjimo mokytis kompetenciją.  

„Otfrydui Proisleriui – 95“

Spalio 15-20  d., bibliotekoje, vyksta literatūrinė paroda skirta vokiečių vaikų literatūros rašytojui  Otfrydui Proisleriui – 95“

Prašome apsilankyti.

2 c kl. skaitymo įgūdžių ugdymo pamoka: garsiai skaitome pasakas apie gyvūnus

Spalio 12 d. 2 c kl. mokiniai su mokytoja Virginija Kruopiene susirinko bibliotekoje skaityti  pasakų apie gyvūnus. Mokiniai skaitė dvi pasakas: „Vilkas ir siuvėjas“ ir „Ožka ir vilkas“. Kiekvienas mokinys skaitė po kelius sakinius. Perskaitę pasakas mokiniai kartu su mokytoja aptarė šios skyrelio veikėjus, veiksmus. O bibliotekos vedėja klausėsi skaitančių mokinių ir rinko pačius geriausius skaitančius vaikus. Geriausiai skaitantiems vaikams dovanojo knygų skirtukus bei kitus vaikus kvietė dažniau lankytis bibliotekoje ir daugiau skaityti.

2 b kl. skaitymo įgūdžių ugdymo pamoka: garsiai skaitome V. Petkevičiaus „Gilės nuotykiai ydų šalyje“ knygą

Spalio 12 d. 2 b kl. mokiniai su mokytoja Daiva Petrulienė susirinko bibliotekoje skaityti  V. Petkevičiaus „Gilės nuotykiai ydų šalyje“ knygos skyrelio „Gilės mokslai“. Tik šį kartą mokiniai  ne  tik patys skaitė, bet klausėsi, kaip jiems skaito  bibliotekos vedėja  Alma Viduolienė. Perskaitę skyrelį mokiniai kartu su mokytoja aptarė šios skyrelio veikėjus, veiksmus. Be to atliko užduotį, kur dėliojo sakinius pagal perskaityto skyrelio eiliškumą. Po atliktos užduoties mokiniai grįžo į klasę ir  piešė šios skyrelio fragmentą. 

Svečiuose leidykla „Nieko rimto“

Spalio 11 d. mokykloje lankėsi leidykla „Nieko rimto“, kurį pristatė mokiniams naujai išleistas knygutes. Po pristatymo  vyko knygų mugė-pardavimas, kurios metu galima buvo įsigyti knygelių ir kitų suvenyrų.

„Nieko rimto“ leidyklos atstovas mokyklos bibliotekai padovanojo knygą Kristinos Ohlsson „Sidabrinis vaikas“ ir literatūrinį žurnalą „Laimiukas“. Ačiū leidyklai už dovanas.

7 kl. netradicinės muzikos pamokos bibliotekoje

Spalio 10 d.  7  klasių mokiniai  su muzikos mokytoja Jolanta Stasiūniene lankėsi mokyklos  bibliotekoje. Pamokos tema – muzikologas.

Bibliotekos vedėja Alma Viduolienė parinko ir pristatė knygas, enciklopedijas, kur galima rasti informacijos apie muzikologija bei muzikologus. O muzikos mokytoja mokiniams davė užduotį, kur reikėjo „tapti“ muzikologu ir parašyti straipsnį apie muzikologą, muzikinę laidą, kompozitorių, sukurta muziką arba apie pasirinktą muzikos instrumentą.